Uuden käsikirjan hyödyntäminen ennakoivassa työn ja työympäristön suunnittelussa

STM:n julkaisema käsikirja "Ihminen työn ja työympäristön suunnittelussa - Käsikirja ennakoivaan työn ja työympäristön suunnitteluun" soveltuu esimerkiksi esihenkilöiden valmennukseen ja perehdytykseen sekä avuksi työpaikan kehittämistyössä ajatusten herättäjänä ja muistilistana.

Tampereen yliopistossa selvitettiin STM:n julkaiseman käsikirjan Ihminen työn ja työympäristön suunnittelussa – Käsikirja ennakoivaan työn ja työympäristön suunnitteluun käytettävyyttä yhdessä ergonomian, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena oli selvittää, miten ja millaisissa eri yhteyksissä käsikirjaa voidaan hyödyntää käytännössä ja kuka sitä todennäköisimmin käyttäisi. Lisäksi tarkasteltiin, miten käsikirjaa kannattaa jatkokehittää.

Käsikirja on tarkoitettu erityisesti toimisto- ja asiantuntijatyötä tekeville ja työtä ja työympäristöä suunnitteleville. Totesimmekin sen soveltuvan esimerkiksi esihenkilöiden valmennukseen ja perehdytykseen sekä avuksi työpaikan kehittämistyössä ajatusten herättäjänä ja muistilistana.

Selvitystyön aikataulu on 29.9. – 15.12.2021. Käsikirja on ladattavissa STM:n sivuilta, https://stm.fi/-/uusi-kasikirja-tyoympariston-vuorovaikutteiseen-suunnitteluun.