Uusi tutkimushanke: Työturvallisuus toisen kotona tehtävässä työssä

Kuvituskuva ovi

Uusi tutkimushanke sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden varmistamiseksi toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä käynnistyy keväällä.

Miten varmistaa työntekijöiden työturvallisuus yksityishenkilön kodissa suoritettavissa työtehtävissä? Kun asiakkaan koti toimii työntekijöiden työympäristönä, ovat työnantajan mahdollisuudet selvittää työolosuhteiden turvallisuus ja terveellisyys sekä vaikuttaa niihin rajalliset.

Asiaa tutkitaan ja kehitetään keväällä käynnistyvässä tutkimushankkeessa yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa. Hankkeen aikataulu on 1.2.2022 – 29.2.2024. Rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, osallistuvat yritykset ja organisaatiot sekä Tampereen yliopisto.