Uusi turvallisuushavaintoja käsittelevä tutkimushanke käynnistynyt helmikuussa 2024

Miten voidaan parantaa raportointiaktiivisuutta ja havaintojen laatua? Miten havaintoja kannattaa luokitella? Millaista tietoa positiivisista turvallisuushavainnoista voitaisiin saada? Miten turvallisuushavainnot tukevat työturvallisuustyötä?

Näitä ja monia muita turvallisuushavaintoihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa yhteistyössä tutkimuksen kohdeorganisaatioiden ja asiantuntijakumppanien kanssa. Tutkimuksen aikataulu on 1.2.2024 – 31.5.2026. Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, tutkimukseen osallistuvat organisaatiot sekä Tampereen yliopisto.