Uusi väitöskirja vuokratyöntekijöiden työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista ravintoloissa

Vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnista, työoloista, vastuista sekä työturvallisuudesta ja -terveydestä on tarpeen keskustella ravintola-alan työpaikoilla. Työnantajien on otettava huomioon ravintoloiden kulttuuriset ja sosioekonomiset tekijät, erot vuokratyöläisten suhteissa henkilöstöpalveluyrityksien ja heidän todellisten työpaikkojensa välillä sekä eri työntekijäryhmien asenteet.

Kestävä Keikkatyö -hankkeemme tutkijana ja kehittäjänä toimiva Niko Cajander väitteli Oulun yliopistossa perjantaina 11.11.2022. Väitöskirja Temporary agency work and worker well-being at restaurants – Insights into socially sustainable work (Vuokratyöntekijöiden hyvinvointi ravintoloissa – Näkemyksiä sosiaalisesti kestävästä) työstä on nyt julkaistu.

Väitöstutkimuksen tulosten mukaan työhyvinvoinnin ja työntekijöiden yleisen elämäntilanteen ja tyytyväisyyden parantamiseksi tarvitaan laajaa ja kokonaisvaltaista, työhön liittyvien asioiden ulkopuolelle ulottuvaa näkemystä. Työnantajien on otettava huomioon ravintoloiden kulttuuriset ja sosioekonomiset tekijät, erot vuokratyöläisten suhteissa henkilöstöpalveluyrityksien ja heidän todellisten työpaikkojensa välillä sekä eri työntekijäryhmien asenteet.