NuPro-hankkeen loppuraportti on julkaistu

Loppuraportti

Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa -hanke (2018-2019) on päättynyt ja sen loppuraportti on julkaistu

NuPro-hankkeen loppuraportti ja sen liitteenä oleva toimintamalli on julkaistu ja saatavilla: Prosessialan ammatillisten opiskelijoiden turvallisuusosaamisen ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen.  Tutkimus tuotti tietoa prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisen ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämisen tueksi ammatillisen koulutuksen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille. Hankkeeseen osallistui kuusi prosessialan yritystä, viisi prosessialan koulutusta järjestävää ammatillista oppilaitosta sekä prosessi- ja turvallisuusalan asiantuntijoita. Hankkeessa tuotettiin toimintamalli, jossa kuvataan hyviä käytäntöjä työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti turvallisuusnäkökulmasta. Tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitoksissa ja työpaikoilla, kun työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessia ja käytäntöjä kehitetään