Publications

Publications 2022

Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Eerola, Petteri; Repo, Katja; Alasuutari, Maarit; Karila, Kirsti & Lammi-Taskula, Johanna (toim.)

Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut - Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus? Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Karila, Kirsti; Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja & Eerola, Petteri

Työelämä ja perheiden lastenhoito- ja varhaiskasvatusratkaisut. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Repo, Katja; Moilanen, Sanna; Siippainen, Anna & Lammi-Taskula, Johanna

Vanhempien ja palveluntarjoajien välisen annetun ja ansaitun luottamuksen rakentuminen. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Siippainen, Anna; Fjällström, Salla; Karila, Kisti; Paananen, Maiju & Repo, Katja

Vanhempien varhaiskasvatuspalvelujen käytön moraaliset ulottuvuudet. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Alasuutari, Maarit; Repo, Katja; Kauppinen, Anni; Paananen, Maiju & Eerola, Petteri

Lasten hoidon ja varhaiskasvatuksen ratkaisujen tarkastelun lähtökohtia. Teoksessa Petteri Eerola, Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila & Johanna Lammi-Taskula (toim.) (2022) Lastenhoidon ja varhaiskasvatuksen monet polut. Lasten, perheiden ja politiikan näkökulmia. Gaudeamus: Helsinki.

Alasuutari, Maarit; Lammi-Taskula, Johanna; Repo, Katja; Karila, Kirsti; Närvi, Johanna & Eerola, Petteri

Government, Policy, and the Role of the State in Finland, Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury

Siippainen, Anna; Repo, Katja & Enroos, Rosi

Osallistumisen esteitä metsästämässä. Esimerkkinä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu, Tutkittua varhaiskasvatuksesta.

Siippainen, Anna; Kuusiholma-Linnamäki, Julia & Repo, Katja

Publications 2021

Miesten käytäntöjen tutkiminen visuaalisin tutkimusmenetelmin: valokuvat aineiston hankinnassa ja aineistona. Teoksessa Timo Aho, Jiri Nieminen & Arttu Salo (toim.) (2021) Miestutkimuksen metodologiaa. Tampere: Vastapaino, 137-160.

Autonen-Vaaraniemi L

Children´s Agency and Rights age 0-12 (Finland) (2021). Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury.

Enroos R, Siippainen A & Repo K

Itsestään selvä, mutta merkityksellinen (2021). Säikeitä 2021 Porin yliopistokeskuksen tiedelehti.

Holmberg S

Koti katkaisuhoidon tilana (2021). Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti, 29(1), 54-70. https://doi.org/10.30668/janus.84835

Holmberg S & Ranta J

Uusi normaali ei ole uusi, eikä normaali (2021). Säikeitä 2021 Porin yliopistokeskuksen tiedelehti.

Korkiamäki R & Saloniemi A

Publications 2020

Syöpään sairastuminen koskettaa koko arkea ja tihkuu sen yli. Blog text. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Holmberg S

Conclusion. Teoksessa: Platform work in the Nordic Models - Issues, Cases and Responses, s. 79-88. TemaNord 513, Copenhage: Nordic Council of Ministers.

Jesnes, K, Oppegaard, S, Ilsøe, A, Hotvedt, M, Rolandsson, B, Saloniemi, A, Saari, T & Dølvik, J

Paikallisuus, vanhemmat ja varhaiskasvatusmahdollisuudet - Tarinoita kunnan ja pienten lasten vanhempien kohtaamisista. Focus Localis 1/2020.

Karila, K, Siippainen, A, Repo, K, Paananen, M & Fjällström, S

Uber’s trajectories in the Nordic countries. Teoksessa: Platform work in the Nordic Models - Issues, Cases and Responses, s. 25-46. TemaNord 513, Copenhage: Nordic Council of Ministers.

Oppegaard, S, Saari, T & Saloniemi, A

The policies of childcare and early childhood education: Does equal access matter? Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar

Repo, K, Alasuutari, M, Karila, K & Lammi-Taskula, J

High-skilled platform work in Finland and Sweden – the case of technical translators. Teoksessa: Platform work in the Nordic Models - Issues, Cases and Responses, s. 47-51. TemaNord 513, Copenhage: Nordic Council of Ministers

Rolandsson, B, Saloniemi, A & Saari, T

Epilogue: contradictory equal access. Teoksessa Katja Repo, Maarit Alasuutari, Kirsti Karila, Johanna Lammi-Taskula (toim.) The Policies of Childcare and Early Childhood Education. Does Equal Access Matter? Cornwall: Edward Elgar Publishing, 172-175.

Alasuutari, M, Karila, K, Lammi-Taskula, J, Repo, K.

Introduction. Teoksessa The policies of childcare and early childhood education: Does equal access matter? Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1-5.

Repo, K., Alasuutari, M., Karila, K., Lammi-Taskula, J.

List of publications