Opinnäytteet

Kaikissa tälle sivustolle kootuissa opinnäytteissä on ohjaajana ja (pro gradujen tapauksessa ensimmäisenä) tarkastajana Liisa Mustanoja, ellei muuta mainita.

 

Pro gradu -tutkielmat

 

Valmiit pro gradut:

Valkjärvi, Riikka 2022: Kuoleman ja tappamisen merkitykset sota-ajan kirjeissä. Kielten tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Kivinen, Patrik 2020: Kirjeenvaihtoa ja kirjoittamista koskevat diskurssit sota-ajan kirjeissä. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Koivumäki, Tytti 2020: ”Sydän kitokset kirjestä jonka sain vastan otta”: Kaksoisvokaalien merkintä suomenruotsalaisen sotilaan kirjoittamissa jatkosodan aikaisissa suomenkielisissä kirjeissä. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Ahonen, Piia 2019: Affektisuuden kielelliset ilmaisukeinot ja parisuhteen ylläpitäminen sota-ajan kirjeenvaihdossa. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Mikkola, Marja-Riitta 2019: Sensuurin määräysten uhmaamisen diskursseja ja niiden moniäänisyyttä Lauri Viidan sotarintamalta lähettämissä kirjeissä. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto. (Ohjaaja: Anneli Pajunen; toinen ohjaaja ja tarkastaja: Liisa Mustanoja)

Silén, Sara 2019: Uskollisuuden ja mustasukkaisuuden diskursseja jatkosodan kirjeenvaihdossa. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Pajunen, Marjo 2019: ”Ehkä elämä 10 vuoden päästä hymyilee silloin ei enää ainakaan ole lasten pelkoa”. Äidin negatiivisten tunteiden diskurssi sodanaikaisissa kirjeissä. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Riihonen, Helmi 2019: ”On vallan perkelettä kun et kirjoita”. Kiroilu sota-ajan kirjeissä. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Rosi, Janette 2018: ”Mutta ei me surra. Meidän teltassa kukoistaa hirtehishuumori”. Huumori sodanaikaisissa kenttäpostikirjeissä. Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot. Viestintätieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto. (Ohjaaja: Maria Laakso; lingvistikommentoija: Liisa Mustanoja)

Rintala, Jenni 2018: Etelä-Pohjanmaan murre sota-ajan kirjeissä. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Viestintätieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

 

Tekeillä olevien pro gradujen kuvaukset:

Tulossa

 

Kandidaatintutkielmat

 

Valmiit kandidaatintutkielmat:

Ahlqvist, Anette 2022: ”Hänen armoonsa yksin voimme täällä turvautua”. Uskonnollinen diskurssi sota-ajan kirjeissä. Kandidaatintutkielma. Kielten kandidaattiohejlma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Kalatie, Sonja 2021: ”Älä nuukaile muista syödä vaan”. Kotirintaman arkeen puuttuminen jatkosodan kirjeenvaihdossa. Kandidaatintutkielma. Kielten kandidaattiohjelma. Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Kivinen, Patrik 2017: Lausetason puhekielisyydet sota-ajan kirjeissä. Kandidaatintutkielma. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Viestintätieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

Valkjärvi, Riikka 2017: Kuolemisen ja sen aiheuttamisen merkitykset suomalaisten sodanaikaisissa kirjeissä. Kandidaatintutkielma. Suomen kielen tutkinto-ohjelma. Viestintätieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.

 

Tekeillä olevien kandidaatintutkielmien kuvaukset:

Seuraava aineopintojen seminaari järjestetään syksyllä 2023. Tarjolla on myös sota-ajan kirjeenvaihtoon liittyviä tutkimusaiheita. Keväällä 2023 järjestetään erikoiskurssi sota-ajan kirjeenvaihdon lingvistisestä tutkimuksesta.