Yhteistyö

Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO)

STASKO-hankkeessa rakennetaan, jalostetaan ja analysoidaan suuria tietokanta-aineistoja, jotka liittyvät toisen maailmansodan historiaan Suomessa. Aineistoja käytetään sodan sosiaali- ja kulttuurihistorian tutkimiseen, niin että numerodatan takaa voidaan päästä kiinni myös sodan kokeneiden ihmisten kokemus- ja tunnehistoriaan. Näin syntyvää uutta tietoa hyödynnetään myös lukio-opetuksen ja museoesitysten suunnittelussa. STASKO käynnistyi keväällä 2017 ja sen rahoittajana on Suomen Kulttuurirahasto. Hanketta johtaa dosentti, FT Ville Kivimäki. [Yhteistyötä mm. uusien hankehakujen suunnittelun ja opettajien työpajojen merkeissä.]