Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tutkijakollektiivilla on vahvat sidosryhmäverkostot. Tutkijat ovat myös mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa jalkautetaan tutkimustietoa ja tuodaan yhteen tieteellistä ja käytännöllistä ymmärrystä ajankohtaisista asioista.

Sidosryhmäyhteistyö

Kuvakollaasi, jossa skeittialueita ja rakennuksia.

Tutkimusperustainen opetus tarjolla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa:

  • Ympäristö kasvatuksellisena kysymyksenä (aineopinnot, valinnainen)
  • Ympäristöoppi & Tiedekasvatus (luokanopettajan aineopinnot)
  • Taito- ja taidekasvatus & Kuvataide (luokanopettajan aineopinnot; läpileikkaavana), Kuvataiteen erikoistumisopinnot (60 op; oma suuntautuminen)
  • Ympäristön tutkiminen (varhaiskasvatuksen aineopinnot)
  • Kuvataidekasvatus (varhaiskasvatuksen aineopinnot; läpileikkaavana)
  • Ympäristökasvatuskokeilut (syventävät opinnot, valinnainen)
  • Harjoittelut (eri toteutuksia opintosuunnittain; oma suuntautuminen)
  • Graduseminaari (syventävät opinnot, tammikuusta 2023 alkaen)

Tampereen yliopistossa tarjolla:

CCC-CATAPULT hankkeen nuoret kuvaavat videota Tampereen yliopiston aulassa.

Julkaisut verkkolehdissä:

Aiheisiin liittyvät blogikirjoitukset:

Aiheisiin liittyvät podcastit ja videot: