Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Tutkijakollektiivilla on vahvat sidosryhmäverkostot. Tutkijat ovat myös mukana erilaisissa kehittämishankkeissa, joissa jalkautetaan tutkimustietoa ja tuodaan yhteen tieteellistä ja käytännöllistä ymmärrystä ajankohtaisista asioista.

Kuvakollaasi, jossa skeittialueita ja rakennuksia.

Sidosryhmiä ja verkostoja:

Yleistajuisia julkaisuja verkkolehdissä ja blogeissa:

Podcasteja ja videoita:

Tutkimusperustainen opetus tarjolla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa:

  • Ympäristö kasvatuksellisena kysymyksenä (aineopinnot, valinnainen)
  • Ympäristöoppi & Tiedekasvatus (luokanopettajan aineopinnot)
  • Taito- ja taidekasvatus & Kuvataide (luokanopettajan aineopinnot; läpileikkaavana), Kuvataiteen erikoistumisopinnot (60 op; oma suuntautuminen)
  • Ympäristön tutkiminen (varhaiskasvatuksen aineopinnot)
  • Kuvataidekasvatus (varhaiskasvatuksen aineopinnot; läpileikkaavana)
  • Ympäristökasvatuskokeilut (syventävät opinnot, valinnainen)
  • Harjoittelut (eri toteutuksia opintosuunnittain; oma suuntautuminen)
  • Graduseminaari (syventävät opinnot, tammikuusta 2023 alkaen)

Tampereen yliopistossa tarjolla:

CCC-CATAPULT hankkeen nuoret kuvaavat videota Tampereen yliopiston aulassa.