Teknologialla tuetun matematiikan opetuksen tutkimusryhmä

Matematiikan opetuksen tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetuksen kehittämistä

Tutkimusryhmän tavoite

TTMOT-ryhmä tutkii, miten saavutetaan syvällisempää ja mielekkäämpää matematiikan oppimista:

  • Miten teknologian avulla voidaan toteuttaa
    • opiskelijan motivaatiota kasvattavat, personoidut tehtävät ja 
    • henkilökohtaisen palautteen antaminen​?
  • Kuinka pedagogiset menetelmät vaikuttavat opiskeluun, oppimistuloksiin ja opiskelijan hyvinvointiin​?
  • Millainen on erilaisten arviointimenetelmien vaikutus opiskeluun ja oppimiseen​?