Suomeksi

Tampere Wear Center

Kohti kulumisen kokonaisvaltaista hallintaa

Tampere Wear Center on kulumistutkimukseen keskittyvä osaamiskeskittymä, jonka pääalueina ovat raskas abrasiivinen ja iskevä kuluminen sekä koneenosien tribologia. TWC tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista materiaali- ja kulumistietoutta ja pystyy toimimaan asiantuntijana erilaisissa tribologiaan ja kulumisen hallintaan liittyvissä kysymyksissä.

TWC:n monipuolinen ja moderni tutkimusinfrastruktuuri sekä sen materiaalitekniikkaan ja kulumiseen erikoistunut tutkijaryhmä mahdollistavat pitkäjänteisen tieteellisen tutkimustyön sekä teollisuuden tarvitseman soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen.

TWC:n tehtävät ja osaamisalueet

 • Tampere Wear Center toimii asiantuntijana kulumisen hallinnassa
 • Tehostaa materiaalien kulumiseen liittyvää tutkimustyötä sekä tarjoaa ratkaisuja yrityksille
 • Ylläpitää ja kehittää kulumistutkimukseen ja koneenosien triboloiseen tutkimukseen soveltuvaa laitekantaa
 • Verkostoitunut kansainvälisesti
 • Osallistuu kansainvälisiin projekteihin
 • Kaikkien keskeisten materiaaliryhmien asiantuntemus
 • Erityisosaamisalueina raskas abrasiivinen ja iskevä kuluminen sekä koneenosien tribologia.

Kulumisfoorumi

Tampere Wear Centerin yhteydessä toimiva Kulumisfoorumi on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten välinen yhteistyöverkosto, joka tarjoaa jäsenyrityksille monia etuja:

 • materiaaliasiantuntijoiden ja kulumisosaajien kohtauspaikka – kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa
 • teematapaamiset ja koulutustilaisuudet
 • sekä kansallinen että kansainvälinen verkosto – yhteinen kieli englanti
 • vuosittainen kansainvälinen kulumisseminaari
 • kanava yhteistyöhön TWC:n ja yritysten välillä
 • yhteyshenkilönä koordinaattori, joka tekee yrityskäyntejä ja järjestää tarvittaessa teemakohtaisia tapaamisia
 • yritysten on helppo tarjota esiselvitys- ja tuotekehitysprojektejaan mm. harjoitus- ja opinnäytetöiksi
 • jäsenyritykset pääsevät vaikuttamaan kulumisen alueella tehtävän perus- ja soveltavan tutkimuksen sisältöön ja painotuksiin
 • wearforum.net on jatkuvasti kehittyvä kulumistietokanta, josta löytyy mm. seminaariaineistot, perustietoa kulumisesta, julkaisuja ja opinnäytetöitä