CMC tarkemmin

CMC:n tutkimustoiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa.

”Me haluamme tehdä saman laskentatoimelle kuin Fiskars teki puutarhatyökaluille.”

Taustaa

Yritysprojektien avulla tutkitaan ajankohtaisia ilmiöitä laskentatoimen näkökulmasta. Kannattavuuden ohjaaminen onkin kaikkia CMC:n tutkimusprojekteja yhdistävä tekijä.

Tavoite

Tavoitteemme on tukea suomalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita niiden kehittäessä liiketoimintaansa B2B- ja B2C-markkinoilla. Tavoitteenamme on lisäksi tuottaa tutkimustuloksia kehitysprojekteista, jotka toteutetaan yhteistyössä yritysten, julkishallinnon organisaatioiden sekä tutkimuslaitosten kanssa.

Vaikuttavuus

Tiivis yritysyhteistyö takaa tutkimustulosten hyödyllisyyden ja samalla se avaa mahdollisuuksia uusien ja mielenkiintoisten tutkimuskysymysten löytämiselle. Käytännönläheinen tutkimustyö tarjoaa poikkeuksetta uutta tietoa myös tiedeyhteisön käyttöön.

Tällä hetkellä ajankohtaisia tutkimusaiheita CMC:ssä ovat:

 • Kustannustiedon hankkiminen ja hyödyntäminen yritysverkostoissa
 • Digitalisaatio ja tekoäly talouden sekä markkinoinnin johtamisessa
 • Taloudellinen tieto johtamistyön tukena
 • Liiketoimintaratkaisujen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
 • Faktat ja fiilikset päätöksenteossa
 • Tuotekehityksen tukeminen kustannus- ja kannattavuustiedon avulla
 • Elinkaarikannattavuus yksityisellä sektorilla ja julkisissa hankinnoissa
 • Johdon ohjauksen rooli organisaation oppimisessa
 • Muutokset yritysten ansaintalogiikoissa ja asiakasarvon tuotossa
 • Palveluiden kannattavuus
 • Energiatehokkaan rakentamisen liiketoiminta ja markkinointi
 • Tuote-palvelu-kokonaisuuksien kannattavuuden johtaminen
 • Ohjatun ostamisen ja myymisen johtaminen
 • Liiketoimintasuhteiden johtaminen
 • Integroidut ratkaisut liiketoiminnassa
 • Markkinointiviestintä
 • Innovaatioiden johtaminen verkostoissa

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneina meillä on vuosien varrella ollut niin elinkeinoelämän kuin julkisen sektorinkin organisaatioita. Usein yhteistyö keskittyy taloudellisen arvon ja näköpiirissä olevien muutosten (kuten investoinnit, teknologiavalinnat) rahamääräisten vaikutusten arviointiin.

Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teidän tarpeitanne vastaava tutkimuskokonaisuus!