W4G - Hyvinvointia puurakentamisesta

Ympäristöministeriön rahoittamassa W4G (Wood for Good) -hankkeessa tutkitaan puurakentamisen hyvinvointivaikutuksia sekä päätöksentekoa liittyen julkiseen puurakentamiseen.

W4G-projektissa tavoitteenamme on vahvistaa puun hyvinvointivaikutusten tuntemusta, mikä parantaa puumateriaalin kilpailukykyä rakennusmarkkinoilla. Puumateriaalin vaikutusta ihmiseen havainnoidaan fysiologisilla ja psykologisilla mittauksilla. Kannattavuuslaskelmilla puunkäytön merkitys voidaan konkretisoida taloudellisesti.

Lisäksi, projekti selvittää vaihtopolkuanalyysin avulla, mitkä tekijät vaikuttavat materiaalivalintoihin rakennushankkeissa. Tältä osin W4G-hankkeen aineistonkeruu keskittyy nimenomaan puukoulurakentamiseen.

Projektin johtajana toimii Luonnonvarakeskuksen Erikoistutkija Riina Muilu-Mäkelä. Projekti on osa Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelmaa.

Projektin kesto on 01.10.2019 31.12.2020.

Projektikumppanit

Erikoistutkija, FT Riina Muilu-Mäkelä

Tutkija, VTT, Ann Ojala

Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tuotantotalouden yksikkö:

Tutkijatohtori, TkT, Natalia Saukkonen

Tutkijatohtori, TkT, Tuomas Korhonen

Professori, TkT, Teemu Laine

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Biolääketieteen mittaukset, toimilaitteet ja järjestelmät:

Yliopistonlehtori, TkT, Jari Viik