NewBI5 - Uutta kilpailukykyä älystä, intuitiosta, interaktiosta sekä tiedon integraatiosta

Mitä jos 25-30% johtamistyöstä voidaan automatisoida tulevaisuudessa? Miten tekoälyllä korvattavat toiminnot tunnistetaan ja ymmärretään ja johdetaan niiden säästö-, arvo- ja vaikuttavuuspotentiaalia? Me haluamme, että suomalaiset yritykset ovat laajalla joukolla etulinjassa tästä kehityksestä avautuvaa liiketoimintaa toteuttamassa.

NewBI5-projektissa tutkitaan, miten johtamistyö ja sen prosessit liiketoiminnan kehittämisestä asiakasarvon tuottamiseen muuttuvat automatisoinnin, tekoälyn ja edistyneen analytiikan myötä, ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisissa yritysten toiminnoissa ja niiden johtamisessa. NewBI5 keskittyy seuraaviin näkökulmiin: 1) Johtamistyön syvällinen, monitieteinen ymmärtäminen avaa uusia konkreettisia mahdollisuuksia uusille palveluille ja uudenlaiselle vaikuttavuudelle. Tekoäly auttaa ymmärtämään palveluiden kysyntää ja liiketoimintapotentiaalia osana johtamistyötä. 2) Tekoäly ja analytiikka tukevat suoraan uusien toimintojen, palveluiden ja vaikutusten syntymistä (tarjonnan kehittäminen kysyntää vastaamaan). Näitä asioita projektissa tutkitaan tiiviissä yritysyhteistyössä ideoista kaupallistamiseen.

Projektissa ei nähdä tekoälyä saarekkeena; projekti tarjoaa uniikin yhdistelmän talouden (CMC, kannattavuuden johtaminen), teknologioiden (signaalinkäsittely ja data-analyysi) sekä käyttäytymistieteiden (sosiaalipsykologian) kärkitutkimusta Suomessa; yhteistyössä johtamistutkimuksen maailman huippujen kanssa. Työtä tehdään neljässä innovatiivisessa verkostossa (Integrata, Evondos, Mobidiag ja ABB) ja laajemmassa hyödyntäjäjoukossa (ICT, palvelut ja teollisuus).

CMC-tutkimusryhmän interventionistinen ote tuottaa konkreettisia tutkimustuloksia AI-liiketoimintaosaamisen kasvattamiseksi, ja kannattavan kasvun edellytysten tunnistamiseksi ja realisoimiseksi kohdeverkostoissa ja näiden ulkopuolella.

Projektin aikajänne on 1.9.2018-31.8.2021.

Tampereen yliopistosta tutkimuksessa ovat mukana:

Projektin vastuullinen johtaja: Laine, Teemu, professori, teollisuustalous (palvelutoiminnan ja sen suorituskyvyn johtaminen)

Ruusuvuori, Johanna, professori, sosiaalipsykologia

Kämäräinen, Joni, professori, signaalinkäsittely

Korhonen, Tuomas, yliopistotutkija, teollisuustalous

Strokina, Nataliya, tutkijatohtori, signaalinkäsittely

Tiitinen, Sanni, tutkijatohtori, sosiaalipsykologia

Ahopelto, Teija, väitöskirjatutkija, sosiaalipsykologia

Tiitola, Vesa, väitöskirjatutkija, teollisuustalous

Lager, Oskari, tutkimusapulainen, teollisuustalous

Suomela, Lauri, tutkimusapulainen, signaalinkäsittely

Tietosuoja:

NewBI5-projektin tietosuojailmoitus sisältää tietoa projektiin osallistuvien henkilöiden (mukaan lukien haastateltavien henkilöiden) muodostamasta henkilörekisteristä, henkilötietojen tallentamisesta sekä niiden käsittelystä.