Projektit

CMC:n tutkimustoiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön yritysten kanssa. Tiivis yritysyhteistyö takaa tutkimustulosten hyödyllisyyden ja samalla se avaa mahdollisuuksia uusien ja mielenkiintoisten tutkimuskysymysten löytämiselle. Käytännönläheinen tutkimustyö tarjoaa poikkeuksetta uutta tietoa myös tiedeyhteisön käyttöön.

NewBI5 – Uutta kilpailukykyä älystä, intuitiosta, interaktiosta sekä tiedon integraatiosta

Mitä jos 25-30% johtamistyöstä voidaan automatisoida tulevaisuudessa? Miten tekoälyllä korvattavat toiminnot tunnistetaan ja ymmärretään ja johdetaan niiden säästö-, arvo- ja vaikuttavuuspotentiaalia? Me haluamme, että suomalaiset yritykset ovat laajalla joukolla etulinjassa tästä kehityksestä avautuvaa liiketoimintaa toteuttamassa.

NewBI5-projektissa tutkitaan, miten johtamistyö ja sen prosessit liiketoiminnan kehittämisestä asiakasarvon tuottamiseen muuttuvat automatisoinnin, tekoälyn ja edistyneen analytiikan myötä, ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisissa yritysten toiminnoissa ja niiden johtamisessa.

W4G – Hyvinvointia puurakentamisesta

Ympäristöministeriön rahoittamassa W4G (Wood for Good) -hankkeessa tutkitaan puurakentamisen hyvinvointivaikutuksia sekä päätöksentekoa liittyen julkiseen puurakentamiseen. Yhteistyökumppaneina Ympäristöministeriön rahoittamassa projektissa ovat Luonnonvarakeskus ja Tampereen yliopisto.

ToKi – Toimittajien Kilpailukyky

Toki-projekti tutkii laatujärjestelmien kehittämistä, kustannuslaskentaa ja kannattavuuden johtamista.

Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön nykyistä vaativammat laadunhallintajärjestelmät, vahvistaa asiakas-toimittaja suhdetta erityisesti Suomessa toimiviin suurasiakkaisiin, nostaa yrityksen kilpailukykyä laadun ja kustannustehokkuuden alueilla uusasiakashankinnan varalle, nostaa talouden ohjaus ja johtaminen uudelle tasolle, sekä luoda vankka perusta sille, että yritys voi lähteä myöhemmin halutessaan kansainvälisille markkinoille nykyistä voimallisemmin.

MASI – Managing service impact: engaging facts and feelings

MASI-projektin tutkimustyön tavoitteena oli viedä faktojen ja tunteiden vuoropuhelu käytäntöön ja siten kehittää asiakasarvon ja kannattavuuden johtamisen käytäntöjä.

Mitä faktojen ja tunteiden vuoropuhelu tarkoittaa kannattavuuden ja asiakasarvon johtamisessa ja miten tätä vuoropuhelua voidaan edistää? Projektissa tehtiin interventionistista työtä viidessä innovatiivisessa verkostossa (Molok, Finla, Evondos, Koja, Gasum).