CMC:n tutkimusta korkeatasoisessa Journal of Service Management:ssa

Tuotantotalouden ja matematiikan tutkijoiden yhteistyössä tekemä tutkimus selvitti mahdollisuutta ennustaa teollisten palvelujen asiakkaiden ostokäyttäytymistä.

Nyt julkaistu palveluanalytiikan tutkimus toi lisää selvyyttä siihen, kuinka olemassa olevien laitteiden palveluliiketoimintapotentiaalia voidaan ennustaa. Viimeaikainen palvelullistumisen tutkimus saa näin uutta näkökulmaa kehittyneisiin analytiikan menetelmiin. Tutkimuksen jatkohankkeena CMC-tutkimusryhmässä on NewBI5-projekti, joka keskittyy tekoälyyn ja analytiikkaan johtamistyön tukena.

Artikkeli on saatavissa:

Kati Stormi, Teemu Laine, Petri Suomala, Tapio Elomaa, (2018) ”Forecasting sales in industrial services: Modeling business potential with installed base information”, Journal of Service Management, Vol. 29 Issue: 2, pp.277-300, https://doi.org/10.1108/JOSM-09-2016-0250