Helmi-toukokuussa 2018 projektissa kerättiin suomalaisten keskuudessa laaja kulttuuria ja vapaa-ajan harrastuksia koskeva kyselyaineisto.

Kyselyllä selvitettiin muun muassa televisionkatselutottumuksia ja musiikkimakua, sekä lukemiseen, elokuviin, kulttuuriosallistumiseen ja erilaisiin peleihin liittyviä mieltymyksiä. Lisäksi selvitettiin internetin käyttötottumuksia ja harrastustoimintaa. Kyselyn avulla halutaan saada monipuolinen kuva suomalaisten vapaa-ajan harrastuksista ja toiminnasta sekä yleisistä mielipiteistä esimerkiksi kulttuuriin ja kansalaisosallistumiseen liittyen.

Tutkimushanke on jatkoa vuonna 2007 Helsingin yliopistossa toteutetulle vastaavanlaiselle tutkimukselle (Kulttuuripääoma Suomessa -hankkeen sivuille tästä). Nyt käynnissä oleva tutkimushanke selvittää monipuolisesti kulttuuria ja harrastuksia nykypäivän Suomessa sekä tarkastelee suomalaisten kulttuurimaussa kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia.

Aineistonkeruu toteutettiin yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa. (www.tilastokeskus.fi/tup/kupo )

Milloin ja miten tiedot kerättiin?

Tilastokeskus keräsi tiedot verkko- ja postikyselyllä kevään 2018 aikana (28.2.–7.5.). Tutkimukseen poimittiin satunnaisesti 3 500 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista. Kyselyyn vastasi 1 425 henkilöä. Kyselyn vastausosuudeksi muodostui siis 40,8%, mitä nykystandardien mukaan voi pitää erittäin hyvänä. Vastaajista 308 henkilöä antoi tutkimusryhmälle luvan jatkohaastatteluihin. Jatkohaastattelut tehtiin talven ja kevään 2019 aikana.

Tutkimukseen valikoituneet henkilöt saivat postitse kotiinsa kirjeen, jossa ohjeistettiin kyselyyn vastaamiseen internetissä kirjeen tunnusta ja salasanaa käyttäen. Myöhemmin valikoituneita henkilöitä lähestyttiin kirjemuistutuksella. Paperilomake lähetettiin postitse toistaiseksi vastaamattomille otokseen valikoituneille henkilöille 3.4. Vastausajan puitteissa vastaamattomia muistutettiin vielä kerran kirjeitse, sekä kertaalleen niin sähköpostilla kuin tekstiviestillä. Kyselyn keruu päättyi 7.5.2018.

Osallistuminen ei edellyttänyt mitään erityisiä tietoja tai taitoja, eikä tutkimukseen tarvinnut valmistautua ennakkoon. Kysely on tarkoitettu kaikille suomalaisille, ei vain erityisesti jotain kulttuurin tai vapaa-ajan alaa harrastaville.

Luottamuksellisuus

Kaikki vastaajien antamat tiedot käsitellään luottamuksellisina. Yksittäisen vastaajan tietoja ei voi tunnistaa julkaistavista tutkimustuloksista.

Lisätietoa

Taru Lindblom, tutkijatohtori, puh. 050 437 7186, taru.lindblom@tuni.fi

Semi Purhonen, professori, semi.purhonen@tuni.fi

 

Tiedonkeruusta vastasivat Tilastokeskuksessa:

Yliaktuaari Immi Ilomäki, puh. 029 551 3233
Tutkija Niina Sarén, puh. 029 551 3332
Tutkija Riina Nyberg, puh. 029 551 2480

Palvelusähköposti: kulttuurikysely@stat.fi