Uutta tutkimusta teknologiatuetusta matematiikan oppimisesta

Daranee Lehtosen ja kollegoiden uudessa tutkimuksessa selvitettiin, hyötyvätkö peruskoulun oppilaat teknologiasta lineaaristen yhtälöiden oppimisessa. Tutkimuksessa kehitettiin teknologiaa, jossa oppilaat pystyivät liikuttamaan fyysisiä objekteja (tangible technologies). Kehitetyn prototyypin hyödyllisyyttä arvioitiin ala- ja yläkoulussa. Tulokset osoittivat, että teknologia tuki yhtälöiden ratkaisemiseen liittyvien käsitteiden oppimista, matemaattista kielentämistä sekä tehtävissä suoriutumista. Teknologian hyödyntäminen tuki myös tutkivaa, yhteisöllistä oppimista.

Artikkeli on julkaistu Multimodal Technologies and Interaction -lehdessä: https://www.mdpi.com/2414-4088/4/4/77