Uutta tutkimustietoa nettilukutaidoista ja oppimisen pulmista

Laura Kanniainen kollegoineen selvitti, miten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat olivat yhteydessä kuudesluokkalaisten lukutaitoihin. Yli 400 kuudesluokkalaista teki kaksi eri luetunymmärtämisen tehtävää: perinteisen luetunymmärtämisen tehtävän (ALLU) ja  tutkivan nettilukemisen tehtävän. Jälkimmäisessä tehtävässä oppilaat etsivät tietoa hakukoneilla, arvioivat kahden nettisivun luotettavuutta, poimivat olennaisia asioita useista nettiteksteistä, kirjoittivat niistä yhteenvedon ja hyödynsivät oppimaansa perustellun kannan kirjoittamiseen.

Opettajat arvioivat tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden pulmia tarkkaavuudessa ja toiminnanohjauksessa. Oppilaille,  joilla oli tarkkaavuuden ja toiminnanojauksen pulmia, tutkivan nettilukutaidon tehtävä oli haastavampi kuin perinteisen lukemisen tehtävä. Kun lukusujuvuus, luetun ymmärtäminen ja ei-kielellinen päättely oli kontrolloitu, selittivät tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat 4% poikien ja 9% tyttöjen suoriutumisesta nettilukutehtävässä.

Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen merkitystä tutkivalle nettilukemiselle ei ole aiemmin tutkittu. Tutkimustiedon avulla voidaan pohtia entistä paremmin, miten oppilaita, joilla on oppimisen pulmia, voitaisiin parhaiten tukea.

Tutkimus on osa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen johtamaa  ja Suomen Akatemian rahoittamaa eSeek-hanketta.  Lue lisää artikkelista, joka on avoimesti saatavilla.