Eurooppalaista rahoitusta kriittisen nettilukutaidon opetuksen kehittämiseen

Hankkeessa tuetaan kriittistä nettilukutaitoa kehittämällä oppilaan taitoihin mukautuva oppimispeli. Pelaaminen parantaa oppilaiden kykyä säädellä heidän kognitiivisia prosessejaan nettiympäristöissä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opettajien ammatillisen kehittymisen malli, joka tukee opettajia heidän taidoissaan kouluttaa kriittisiä nettilukijoita.

EduLitin tutkijat ovat saaneet eurooppalaiselta Gulbenkian-säätiöltä rahoituksen kriittisen nettilukutaidon opetuksen kehittämiseen (Empowering Schools in Self-regulation of Media and Information Literacy Processes).

Netissä olevan harhaanjohtavan tiedon runsas määrä saattaa hämmentää lukijaa. Ongelmana on usein erottaa luotettava tieto epäluotettavasta. Rahoitetun hankkeen tavoitteena onkin tukea lapsia ja nuoria heidän kriittisen nettilukemisen taidoissa. Tämän taidon tukemiseksi hankkeessa kehitetään oppimispeli, jonka myötä oppilas harjaantuu kognitiivisten prosessien säätelyssä hänen toimiessaan nettiympäristöissä.

Toisena tavoitteena on tukea opettajia kriittisen nettilukutaidon opettamisessa. Tampereen yliopiston osalta hankkeessa kehitetään ja testataan opettajien ammatillisen kehittymisen mallia ja tuotetaan monipuolista, multimodaalista ja helposti saavutettavaa materiaalia opettajien täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on lisätä opettajien tietämystä kriittisestä nettilukutaidosta ja tukea tämän tietämyksen muuttamista opetuksen käytänteiksi. Lisäksi Tampereen yliopiston tutkijat ovat mukana kehittämässä sisältöjä oppimispeliin.

Myönnetyn rahoituksen summa on 399,459.91 €. Hankkeen koordinaattori on Firenzen yliopisto. Tampereen yliopiston lisäksi muut partnerit ovat Bolognassa toimiva Anastasis-tutkimusorganisaatio sekä Romanian American University.

Gulbenkian säätiön myöntämä rahoitus täydentää CRITICAL-hankkeessa tehtävää työtä. CRITICAL on Strategisen tutkimusneuvoston (STN) rahoittama hanke, jossa selvitetään lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa, sen kehittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä kehitetään kriittistä lukutaitoa kehittäviä opetusmenetelmiä.

Nyt rahoitetussa hankkeessa hyödynnetään CRITICALissa saatua tutkimusperustaista tietoa kriittisestä nettilukutaidosta, kun kehitetään täydennyskoulutusmateriaalia opettajille.

Rahoitus on myönnetty The European Media and Information Fund (EMIF) -rahastosta. Rahaston tarkoituksena on tukea puolueettomia ja yhteisöllisiä käytänteitä harhaanjohtavan tiedon ehkäisemiseksi. Rahasto tukee tutkimus- ja kehittämistyötä, jolla pyritään vahvistamaan erilaisten ekosysteemien kykyä vastustaa disinformaatiota.

Lisätietoja hankkeesta

Pirjo Kulju pirjo.kulju@tuni.fi, puh. 0408341652

https://gulbenkian.pt/emifund/projects/empowering-schools-in-self-regulation-of-media-and-information-literacy-processes/#