Vertaistuen merkitys digitaalisissa lukutaitopeleissä Elinet-verkoston hyvien käytänteiden listaan

Eurooppalainen lukutaidon asiantuntijoiden Elinet-verkosto on julkaissut listan hyvistä ja lupaavista lukutaitoa tukevista käytänteistä. Vuoden 2022 esimerkit liittyvät erityisesti lasten digitaaliseen lukutaitoon ja lukutaitoa tukeviin digitaalisiin työkaluihin.

Suomesta kuudentoista julkaistun hyvän tai lupaavan käytänteen joukkoon hyväksyttiin EduLitin tutkijoiden Pirjo Kuljun ja Marita Mäkisen esitys siitä, miten vuorovaikutusta ja lasten vertaisoppimista voidaan hyödyntää digitaalisissa lukutaitopeleissä.

Tyypillisesti digitaalisia lukutaitopelejä pelataan yksin ja niissä keskitytään perustaitojen, kuten kirjain-äänne -vastaavuuden harjoitteluun. Kuljun ja Mäkisen ajatuksena on, että kielen perusrakenteisiin keskittyviä pelejä voi pelata myös yhdessä vertaisen kanssa. Lasta voidaan tukea kielentämään omia ajattelustrategioitaan hänen ratkaistessaan pelin tehtäviä, mikä voi tukea vertaista hänen oppimisessaan. Samalla kun omaa ajattelua mallinnetaan muille, myös opettaja saa tietoa, miten lapsi havainnoi ja käsittää kielen rakenteita.

Tutkimustulokset pelinaikaiseen vuorovaikutukseen ja vertaistukeen rohkaisemisesta tukevat tällaista pedagogiikkaa. Teoreettisesti käytäntö pohjautuu Vygotsyn ajatukseen lähikehityksen vyöhykkeestä. Tutkimusten perusteella esikoulukäiset lapset käyttävät monia erilaisia kielellisiä strategioita heidän ratkaistessaan lukutaitopelin tehtäviä, ja he voivat ottaa ohjaavaa roolia ja tukea vertaistaan.

Elinet-verkosto on eurooppalainen lukutaitoa edistävien tutkijoiden, opettajien ja muiden asiantuntijoiden verkosto. Se sai alkunsa EU-rahoituksella vuonna 2014. Verkoston keskeisenä tavoitteena on tukea lukutaitotyötä Euroopassa tarjoamalla kohtaamispaikan lukutaitotyötä tekeville yksilöjäsenille erilaisissa työryhmissä ja järjestämällä kansainvälisiä konferensseja. Edellisen kerran esimerkkejä hyvistä käytänteistä julkaistiin vuonna 2016.

Lista Elinetin julkaisemista hyvistä käytänteistä

https://elinet.pro/good-or-promising-practice-examples-overview/

Esimerkki vertaistuen merkityksestä digitaalisissa lukutaitopeleissä (Peer scaffolding during digital reading games)

https://elinet.pro/elinet-good-promising-examples-2022/digital-literacy-for-children-promising-practice-example-4/

Lähteitä

Kulju, P., & Mäkinen, M. (2019). Phonological strategies and peer scaffolding in digital literacy game-playing sessions in a Finnish pre-primary class. Journal of Early Childhood Literacy. First Published April 5, 2019. https://doi.org/10.1177/1468798419838576

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2020) Esiopetusikäisten lasten kielelliset strategiat digitaalisessa lukutaitopelissä. Journal of Early Childhood Education Research (Jecer), 9(1), 32-51. https://journal.fi/jecer/article/view/114122