Laura Kanniaisen väitös: Erilaiset oppijat tarvitsevat kohdennettua tukea nettilukemisessa

EduLitin tutkija Laura Kanniainen tarkasteli väitöstutkimuksessaan yli 400 kuudesluokkalaisen tutkivan nettilukemisen taitoja (tiedonhaku, lähteiden kriittinen arviointi, yksittäisten tietojen nivominen yhteen eri lähteistä ja opitun jakaminen muiden kanssa).

Tutkimuksesta käy ilmi, että peruslukutaidoista erityisesti luetun ymmärtäminen selitti koululaisten hyvää suoriutumista tutkivan nettilukemisen tehtävässä. Myös lukemisen sujuvuus, hyvät oikeinkirjoitustaidot sekä kirjojen ja blogitekstien lukeminen selittivät nettilukutehtävässä menestymistä. Lyhyempien tekstien, kuten sarjakuvien tai keskustelupalstaviestien, lukemisella ei ollut vastaavaa yhteyttä.

Oppilailla, joilla oli lukemisen ja tarkkaavuuden vaikeuksia, oli tutkivan nettilukemisen tehtävässä enemmän hankaluuksia kuin oppilailla, joilla ei ollut oppimiseen liittyviä, tunnistettuja vaikeuksia. On kuitenkin hyvä huomata, että esimerkiksi neljännes oppilaista, joilla oli lukemisen vaikeuksia, suoriutui haasteista huolimatta nettilukutehtävässä hyvin. Vastaavasti joukkoon mahtui myös oppilaita, joilla ei ollut tunnistettuja lukemisen tai tarkkaavuuden vaikeuksia, mutta joille nettilukemisen tehtävä oli silti hankala. 

– Oppimisvaikeuksia voi siten kompensoida nettilukemisessa. Netti lukuympäristönä voi myös asettaa oppimiselle aivan uudenlaisia haasteita. Kompensaatiokeinojen sekä mahdollisten uudenlaisten haasteiden arvioiminen on tärkeää ja voi auttaa tukitoimien kehittämisessä, Kanniainen toteaa.

Tukemalla ja tehostamalla oppilaiden tiedonhaun ja kriittisen arvioinnin taitoja, voidaan varmistaa, että kaikki löytävät ja lukevat oppitunneilla mahdollisimman relevantteja ja luotettavia nettitekstejä. Nettitekstin voi myös tulostaa, jos esimerkiksi kuvat ja mainosbannerit häiritsevät keskittymistä. Vastaavasti tekstien määrää ja vaikeustasoa voidaan lisätä taitojen karttuessa, Kanniainen vinkkaa.

Laura Kanniaisen psykologian väitöskirja ‘Reading for Learning on the Internet at School Age: The Role of Difficulties with Reading and with Attention and Executive Function’ on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9148-7.

Väitöstilaisuus järjestetään keskiviikkona 22.6.2022 klo 12 alkaen Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen auditoriossa 2. Väitöstilaisuuden kieli on englanti, ja sitä voi seurata osoitteessa: https://r.jyu.fi/dissertation-kanniainen-220622.