Kriittinen nettilukeminen kieltenopetuksessa

Tänä päivänä tietoa on saatavilla netissä runsaasti ja aina se ei ole luotettavaa. Kriittinen lukija arvioikin nettitekstin lähdetietoja ja sisältöjä kriittisesti. Hän myös varmentaa löytämäänsä tietoa eri lähteistä, myös erikielisiltä nettisivuilta.

Carita Kiili ja Pirjo Kulju pohtivat juuri julkaistussa artikkelissaan käytännön keinoja, joilla kieltenopettajat voivat tukea oppilaiden kriittistä nettilukutaitoa. Esimerkiksi tiedonhakutehtäviin voi valmistautua pohtimalla, mitä viranomaistahoja pidetään luotettavana. Jos suomalainen luottaa  Yleen tai THL:ään, mitä lähteitä pidetään luotettavana vaikkapa Saksassa tai Espanjassa.

Kriittisessä nettilukemisessa ei siten ole kyse vain kielitaidosta vaan heidän mukaansa kieltenopettajien osaamista tarvitaan myös kulttuuristen tekstikäytänteiden ymmärtämisen tukemiseen.

Juttu on ilmestynyt kieltenopettajien ammattilehti Tempuksessa.

Kiili, C. & Kulju, P. (2022). Kriittinen lukeminen. Tempus 3, 10-11.

https://www.sukol.fi/liitto/tempus/uusin_numero