Mitä monilukutaito on?

Yliopistonlehtori Reijo Kupiainen esitteli monilukutaidon käsitettä Helsingin työväenopiston Kansalaisen monilukutaidot -seminaarissa

Helsingin työväenopisto järjesti Monilukutaitojen viikon 25.–30.11.2019. Viikko huipentui Kansalaisen monilukutaidot -seminaariin 30.11.2019. Seminaarin tarkoituksena oli avata asiantuntijapuheenvuoroin monilukutaitojen käsitettä, sekä sitä, miten monilukutaidot voivat näkyä myös vapaan sivistystyön kentällä.

Kupiaisen lisäksi puhumassa olivat yliopistonlehtori Sara Sintonen Helsingin yliopistosta ja viestintätieiden tutkija Elisa Vainikka Tampereen yliopistosta. Seminaari nauhoitettiin ja videotallennus on nähtävissä YouTubessa.