Materiaaleja tutkivan nettilukemisen opettamiseen

Nyt saatavilla opetusmateriaaleja nettilukutaitojen opetukseen.

Akatemiatutkija Carita Kiili on ollut mukana suunnittelemassa materiaaleja lukiolaisten nettilukemisen opetukseen. Opetusmateriaalit laadittiin Suomen Akatemian rahoittamassa ARONI-hankkeessa (Sormunen, Marttunen,  & Toom, 2015-2019) ja niitä hyödynnettiin interventiotutkimuksessa. interventiotutkimus toteutettiin yhteistyössä lukion äidinkielenopettajien kanssa. Materiaalit ovat nyt saatavilla osoitteesta bit.ly/MateriaalitAroni.

Opetusmateriaalit sisältävät muun muassa tietoiskuja tiedonhausta, nettitekstien arvioinnista ja synteesiin laatimisesta sekä tutkimuksessa käytettyjä tehtävänantoja sekä opiskelijoiden työskentelyä ohjaavia kysymyksiä.

Vaikka materiaalit ovat alunperin suunniteltu lukiolaisille, opettajat voivat soveltaa niitä omien oppilaidensa ikätasoon sopivalla tavalla.