Uusia julkaisuja nettilukutaidoista

Vuodenvaihteessa tutkimusryhmältämme ilmestyi kaksi uutta julkaisua. Niissä käsitellään lasten käsityksiä internetistä sekä oppilaiden taitoja kirjoittaa useiden lähteiden pohjalta.

Artikkeli ‘It Goes Around the World’ – Children’s Understanding of the Internet  (Eskelä-Haapanen & Kiili, 2019) julkaistiin Nordic Journal of Digital Literacy -lehdessä ja on vapaasti luettavissa lehden sivuilla. Tutkimuksessa haastateltiin 1.-3. -luokan oppilaita. Heiltä kysyttiin muun muassa, mikä on internet ja mistä tieto sinne tulee. Lisäksi tarkasteltiin, mitä oppilaat ajattelevat netissä olevan informaation luotettavuudesta. Tutkimuksessa 43% oppilaista ajatteli, ettei kaikki mikä internetissä on, ole välttämättä totta, ja he osasivat myös perustella näkemyksensä. Osa perusteluista oli hyvin konkreettisia, mutta joukossa oli myös muutamia sofistikoituneempiakin perusteluja.

Toisen artikkelin ”Investigating elementary school students’ text-based argumentation with multiple online information resources”  (Kiili, Bråten, Kullberg & Leppänen, 2020) verkkoversio on vapaasti luettavissa 6.2. saakka. Tutkimuksessa kuudesluokkalaiset oppilaat kirjoittavat lyhyen argumentatiivisen tekstin neljän nettitekstin pohjalta. Vaikka lähdeperusteinen kirjoittaminen on vaikeaa, osa oppilaista osasi yhdistää eri teksteissä esitettyjä asioita toisiinsa. Taitavimmat oppilaat osasivat myös ottaa huomioon tehtävänannossa ilmenneitä asioita teksteissään. Suurin osa oppilaista tarvitsee kuitenkin opetusta eri teksteissä olevien yhteyksien hahmottamiseen.