Uutta tutkimusta digitaalisista lukutaitopeleistä

Monissa tutkimuksissa on osoitettu digitaalisten lukutaitopelien hyöty alkavan lukutaidon tukemisessa. Viime aikoina on kuitenkin peräänkuulutettu myös laadullisempaa ja pedagogisempaa otetta lukutaitopelitutkimukseen. Me tarkastelimme, millaisia kielellisiä strategioita lapset käyttävät ja miten he kielentävät ajatteluaan peliä pelatessaan. Keskityimme siis pelinaikaisen vuorovaikutuksen tutkimiseen.

Tulosten mukaan esikouluikäiset käyttävät monia erilaisia strategioita ratkaistessaan digitaalisen lukutaitopelin tehtäviä. He voivat esimerkiksi taputtaa sanan tavurytmiä sanan tavujen havaitsemiseksi, prosessoida sanan äännerakennetta tavuittain ja äänteittäin tai vaikkapa ääntää kirjainten nimiä. He voivat myös leikitellä kielellisten muotojen ja niihin liittyvien merkitysten suhteilla, esimerkiksi jääkaapista johdettiin jäätelökaappi.

Voidaan ajatella, että kun lapset ”ajattelevat ääneen” eli kielentävät omaa kiellistä ajatteluaan, he samalla mallintavat omaa ratkaisustrategiaansa muille.  Ääneen ajattelu ja siihen rohkaiseminen tukee oppilaan omien ajatusten jäsentämistä, mutta samalla ääneen ajattelu toimii mallintamisena muille.

Rohkaisemalla oppilasta kielentämään ajatteluaan myös opettaja saa tietoa lapsen prosessointitavoista ja hän pystyy siten ohjaamaan lasta sopivalla lähikehityksen vyöhykkeen tasolla. Tutkimuksessamme tuli ilmi, että myös lapset voivat ottaa ohjaavan roolin ja tukea vertaistaan hänen lähikehityksen vyöhykkeellään.

Tutkimuksessa lapset pelasivat Lolan Tavuviidakko -peliä isolla kosketusnäyttö-tv:llä, mikä mahdollisti pareittain pelaamisen ja vuorovaikutuksen. Kehitettäessä pelejä pedagogisiin tarkoituksiin tulisikin pohtia entistä enemmän, miten oppilas voisi itse säädellä pelin kulkua ja miten kielentämistä ja vertaisoppimista voitaisiin tukea jo alle kouluikäisten lukutaitopeleissä.

Julkaisut:

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2020). Esikouluikäisten kielelliset strategiat digitaalisessa lukutaitopelissä. Journal of Early Childhood Education (JECER), 9(1), 32-51. (Linkki artikkeliin)

Kulju, P. & Mäkinen, M. (2019). Phonological strategies and peer scaffolding in digital literacy gameplaying sessions in a Finnish pre-primary class. Journal of Early Childhood Literacy. OnlineFirst. https://doi.org/10.1177/1468798419838576