Senior Research Fellow Jari Kangas using the Meta2 headset

Multimodal Interaction

How multimodal interaction can help people to interact more naturally and efficiently, using their multiple senses, with computers, machines and other people.

About MMIG

The Multimodal Interaction Research Group (MMIG) focuses on constructive and experimental research into combining interaction modalities within human-technology interaction. MMIG invents new technologies, studies technologies in controlled experiments, and creates functional solutions together with partners. The aim is to carry out enabling research to allow increasing use of latest interaction technologies in real everyday systems.

Our vision:   Through the multimodal technologies created and studied, interaction in the future will be as natural and as fluent as possible. Smart systems will have visual, auditive, haptic, olfactory and even gustatory modalities to communicate with their human users. The systems will interpret all human actions as their input, supported by networked information and AI systems.​

MMIG -tutkimusryhmä lyhyesti

MMIG-tutkimusryhmä keskittyy rakentavaan ja kokeelliseen tutkimukseen vuorovaikutusmuotojen yhdistämiseksi ihmisen ja tekniikan välisessä vuorovaikutuksessa. MMIG kehittää uusia tekniikoita, tutkii erilaisia tekniikoita kontrolloiduissa kokeissa ja luo toimivia ratkaisuja yhdessä eri kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on suorittaa sellaista tutkimusta, joka mahdollistaa uusimpien vuorovaikutustekniikoiden käytön todellisissa, arkisissa järjestelmissä.

Visiomme:   Uusien, hyvin tutkittujen multimodaalisten tekniikoiden avulla tulevaisuuden vuorovaikutus on niin luonnollista ja sujuvaa kuin mahdollista. Älykkäät järjestelmät voivat käyttää visuaalista, auditiivista, haptista, tuoksuvaa ja jopa maistuvaa tekniikkaa kommunikoidessaan käyttäjien kanssa. Järjestelmät hyödyntävät syötteinään kaikkea ihmisen toimintaa, käyttäen myös muualta kerättyä tietoa ja tekoäly-järjestelmiä.