Projektit

Tältä sivulta löydät tietoa hankkeista, joiden yhteydessä raitiotien rakentamisen vaikutuksia on Tampereen yliopistossa tutkittu.

Raitiotien rakennusaikaiset yritysvaikutukset 

Nykyaikaisten kevytraidejärjestelmien jo 1980-luvulla alkanutta rakentamisaaltoa luonnehditaan kansainvälisesti usein raideliikennerenessanssiksi. Termi kuvaa raitioteiden laajaa merkitystä kaupunkien kehitykselle.  Parhaimmillaan niistä tulee paljon enemmän kuin joukkoliikennehanke, koko kaupungin kasvun selkäranka.

Raidehankkeiden rakentamisvaiheen aikaisia vaikutuksia on tutkittu vain vähän, vaikka se onkin kriittinen ajanjakso raitiotietä rakentavan kaupungin uudistumiselle. Rakentaminen vaikuttaa kaikkiin kaupungin käyttäjiin, kuten Tampereellakin on nähty. Mutta miten kaupunkia halkova työmaa vaikuttaa elinkeinoelämään ja miltä ratikkakuoppa näyttää yrittäjän silmin?