Raitiotien rakennusaikaiset yritysvaikutukset

Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta tutkii yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen kauppakamarin ja tamperelaisten yrittäjäjärjestöjen kanssa raitiotien rakentamisaikaisia yritysvaikutuksia vuosina 2017-2019.

Miltä ratikkakuoppa näyttää yrittäjän silmissä? Millaisia mahdollisia haittoja raitiotien rakentamisesta on aiheutunut erilaisille yrityksille eri puolella kaupunkia ja miten niitä voidaan minimoida? Mitä tähänastisista kokemuksista voidaan oppia?

Raitiotien rakentaminen ei ole ainoastaan liikenneratkaisu, vaan on koko kaupunkiin ja sen dynamiikkaan vaikuttava infrahanke. Nopeat ja sujuvat kulkuyhteydet parantavat kaupungin käytettävyyttä ja lisäävät sen houkuttelevuutta. Tampereella kulkiessa ei voi olla huomaamatta, että jo raitiotien rakentamisvaihe muuttaa kaupunkiympäristöä. Vastaavanlaisten hankkeiden taloudellisista vaikutuksista pitkällä aikavälillä on tehty paljon tutkimusta kansainvälisesti. Sen sijaan siitä, mitä kaupungille ja sen eri toimijoille tapahtuu rakennusaikana, on tutkimuksissa käsitelty vähemmän.

Tätä aihetta elinkenoelämän näkökulmasta tarkastelee Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnan käynnissä oleva tutkimushanke, joka tutkii raitiotien rakentamisaikaisia vaikutuksia yrityksiin. Vaikutuksia selvitetään tilastoaineiston perusteella sekä kysely- ja haastatteluaineiston keinoin. Tuloksia hyödynnetään raitiotien rakentamisvaiheen kehitystyössä.

Yhteistyössä:

Tampereen kaupunki, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan yrittäjät

Lisätietoa:

Ilari Karppi

Kaisu Sahamies

Ari Karppinen