Tutkittua tietoa raitiotiestä

Tampereen raitiotien kaltainen suuri liikennejärjestelmähanke mullistaa tavan, jolla Tampereella siirrytään paikasta toiseen. Erityisen paljon se vaikuttaa kuitenkin maankäyttöön, palvelurakenteeseen ja elinkeinoelämään. Se mahdollistaa täysin uusien alueiden syntymisen ja muuttaa siten koko kaupungin toimintalogiikkaa.

Siksi Tampereen yliopisto on mukana tutkimassa, miten modernin pikaraitiotien rakentaminen vaikuttaa kaupunkiimme – niin rakennusaikana kuin tulevaisuudessa. Tälle sivustolle olemme koonneet yliopistossamme tehtyä aiheeseen liittyvää tutkimusta.