BEMINE-hankkeen loppuraportti luettavissa

Kaikki hyvä loppuu aikanaan! Kolme vuotta kestänyt Suomen Akatemian STN-rahoitteinen BEMINE eli Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning -hanke sai arvokkaan lopetuksen päätösseminaareissa 13-14.6. Helsingissä.

Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta on osallistunut BEMINE-hankkeeseen erityisesti governance –näkökulmasta käsin. Tutkimusryhmämme on perehtynyt mm. konkreettisiin hallinnan välineisiin, jotka luovat yhdyspintoja eri toimintojen ja toimijoiden välille.  Yksi varsin konkreettinen esimerkki yhteistyön ”rajaesineestä” (boundary object), on Tampereen raitiotie.

LRT-järjestelmät ovatkin rajaesineitä varsin kirjaimellisesti: paitsi että niiden vaikutukset ylittävät MALPE (maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinot) -työn sektorirajoja, ne ylittävät myös kuntarajoja kaupunkiseuduilla. Juuri konkreettisuutensa vuoksi ne ovat siis hyviä esimerkkejä yhteistä ymmärrystä edellyttävistä ja rakentavista materiaalisista artefakteista.

Näistä syistä Tampereen raitiotietä käsitellään esimerkkinä myös BEMINE-hankkeen loppuraportoinnissa.

Tutustu tästä:

Päätösseminaarissa esiteltiin myös kevään aikana tehtyjä postereita hankkeen tutkimustuloksista.

Tutustu tästä:

BEMINE-hankkeen ratikka-aiheisia julkaisuja ja blogeja on koottu myös tämän sivuston julkaisut -sivulle.