Raitiotie BEMINE-osahankkeessamme

Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunta on osallistunut BEMINE eli Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning -hankkeeseen. Hanke on Suomen Akatemian STN-rahoitteinen vuosina 2016-2019 käynnissä oleva tutkimusprojekti, jossa kehitetään demokraattisia ja tehokkaita käytäntöjä, joilla MALPE (maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut ja elinkeino)-koordinoinnista tulee visionääristä.

Hankkeessa on tutkittu keinoja, joita kunnilla ja seuduilla on käytössään monimutkaisien kysymysten hallintaan ja kestävyyden tavoitteluun. Tampereen yliopiston osahanke on perehtynyt erityisesti seudullisen tiedon tuotannon ja päätöksenteon tapoihin ja konkreettisiin hallinnan välineisiin, jotka luovat yhdyspintoja eri toimintojen välille – joko kuntaorganisaation sisällä tai osana laajempaa yhteistyötä muiden sidosryhmien kesken.  Yksi käsitellyistä ”rajaesineistä” on Tampereen raitiotie. Se on erityisen kiinnostava kaupunkiseudullisen MALPE-työn näkökulmasta. Tämän sivuston julkaisut  -välilehdelle olemme keränneet osana BEMINE-osahanketta julkaistut raitiotiehankkeita käsittelevät julkaisut.

Lisää BEMINE-hankkeesta

Bemine project in English

 

Lisätietoa