Raitiotie rakentaa kaupunkia

Toimiva ja viihtyisä elinympäristö lisää kaupunkilaisten hyvinvointia ja parantaa kaupungin vetovoimaisuutta. Kaupunkiympäristö voi siten olla tärkeä kilpailuvaltti asukkaista, vierailijoista, yrityksistä ja investoinneista kilpaileville kaupunkiseuduille.

Tampereen raitiotien kaltainen suuri liikennejärjestelmähanke vaikuttaa paitsi siihen, miten tulevaisuuden Tampereella siirrytään paikasta toiseen, myös maankäyttöön, palvelurakenteeseen ja elinkeinoelämään. Se mahdollistaa täysin uusien alueiden syntymisen ja muuttaa koko kaupungin toimintalogiikkaa.

Katso tästä tutkijoidemme Arkkitehtuurin tutkimuspäivillä esittelemä kiteytys siitä, miten raitiotie rakentaa kaupunkia tai lue blogi aiheesta.