SafePotential-projektin työkalupakki on nyt julkaistu

Kuvituskuva sanapilvi

SafePotential-tutkimushanke kehitti työkalupakin turvallisuuden mittaamisen tueksi yhdessä case-yritysten kanssa. Työkalut ovat vapaasti käytettävissä turvallisuuden johtamisen tukena.

SafePotential-projektissa tunnistettiin monipuolisesti erilaisia tapoja edistää mittaustiedon hyödyntämistä turvallisuuden johtamisessa. Projektissa kehitettiin työkalupakki SafePotential Toolbox turvallisuuden mittaamisen tueksi yritysten käyttöön. Työkalut ovat vapaasti käytettävissä, kunhan niiden yhteydessä viitataan SafePotential-projektiin ja/tai ao. julkaisuun. Työkalupakissa esitellään:

  • Turvallisuussuorituskyvyn kartta (Safety Performance Map), joka kuvaa yksityiskohtaisesti turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja siten havainnollistaa olennaisia mittauskohteita sekä niiden välisiä yhteyksiä.
  • Turvallisuuden mittaamisen ja mittaustiedon hyödyntämisen tilan analysointiin tarkoitettu kypsyysmalli (Safety Performance Measurement Maturity Analysis).
  • Turvallisuuskulttuurin mittaamiseen ja analysointiin tarkoitettu kypsyysmalli (Safety Culture Maturity Analysis).
  • Mittausmalli ja -työkalu turvallisuuskoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin (Measuring the Effectiveness of Safety Training).
  • Esimerkkejä ennakoivista mittareista (Proactive Indicators in Relation to Safety Factors)

Keskeisiä tutkimustuloksia ja työkaluja esitellään hankkeen loppuwebinaarissa 3.6.2021.

Projekti toteutettiin Tampereen yliopiston tuotantotalouden yksikössä toimivien Operations and Supply Chain Group ja Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu -tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. Siihen osallistui neljä tuotanto- ja palvelualan case-yritystä, Konecranes Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj, NRC Group Finland Oy sekä Paulig Group. Projekti kuului kansainväliseen Saf€ra-tutkimusohjelmaan ja siihen osallistui tutkijoita myös University of Belgradista. Projektia rahoitti Työsuojelurahasto.