Uusi hanke työturvallisuusriskien arvioinnin kehittämiseksi työpaikoilla

Riskien arvionti

Uusi tutkimushanke työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvien riskien arvioinnin kehittämiseksi työpaikoilla käynnistyy syksyllä.

Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista? Asiaa tutkitaan ja kehitetään syksyllä käynnistyvässä tutkimushankkeessa yhteistyössä viiden eri toimialan yrityksen kanssa. Hankkeen aikataulu on 1.10.2020-31.12.2022 ja rahoittajina Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö, osallistuvat yritykset sekä Tampereen yliopisto.

Lisätietoja hankkeesta TSR:n sivuilla.