Kestävä Keikkatyö -hanke on käynnistynyt

Kestävä Keikkatyö -hankkeen tavoitteena on parantaa keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten, keikkatyötä välittävien yritysten ja keikkatyöntekijöiden työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia sekä sitä kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Olemme mukana kolmivuotisessa Kestävä Keikkatyö -hankkeessa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeeseen etsitään parhaillaan mukaan vuokratyötä tai muuta keikkatyötä hyödyntäviä PK-yrityksiä, joilla on tarvetta kehittää työporukkansa työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Lisätietoja antaa tutkija Susanna Mattila, susanna.mattila (at) tuni.fi.