Save the date: Final seminar on 18 Jan 2024

Joint final seminar of the Word to Image and Graphic Justice research projects: Simplification, visualization and social rights, 18 Jan 2024 (Tampere University/Zoom) |
Sanasta kuvaksi - ja Graphic Justice -tutkimushankkeiden yhteinen loppuseminaari: Selkoviestintä, visualisointi ja sosiaaliset oikeudet, 18.1.2024 (Tampereen yliopisto/Zoom)

Simplification, visualization and social rights  

18 Jan 2024, Tampere University/Zoom

The language of institutional texts can often be difficult to comprehend, especially for clients with limited language or reading skills or different types of cognitive challenges that affect reading. Such accessibility barriers are specifically problematic in the field of social welfare since social rights materialize in written form.

Simplification, visualization and social rights is the joint final seminar of the Word to Image and Graphic Justice research projects conducted by the Sarjis research group, Tampere University, Finland. The seminar discusses both simplification research and practice. How can different simplification techniques, especially visualization, be used to improve the accessibility of social welfare communication?

Sarjis research group produces and examines comic-style versions of institutional documents. The Word to Image project has produced comic-style versions of agreements on supervised exchanges and supervised visitations, in collaboration with the Finnish Federation of Mother and Child Homes and Shelters. The Graphic Justice project has produced comics-style versions of home care service descriptions, aimed for elderly people, in collaboration with the Wellbeing services county of Pirkanmaa.

The seminar consists of presentations by researchers and practitioners alike. The plenary speaker of the event is Rob Waller, President of the International Institute for Information Design and Coordinator of the Simplification Centre. The presentations are held in either English or Finnish, and all presentations are interpreted.

 

Selkoviestintä, visualisointi ja sosiaaliset oikeudet 

Erilaisten viranomaistekstien kieli on usein vaikeaselkoista. Erityisen vaikeaa se on sellaisten asiakkaiden näkökulmasta, joiden kieli- tai lukutaito on puutteellista tai joilla on erilaisia kognitiivisia vaikeuksia ymmärtää lukemaansa. Kieleen liittyvät saavutettavuusesteet ovat erityisen vakavia sosiaalihuollon alalla, koska palvelujen saaminen edellyttää usein kirjallisia taitoja.

Selkoviestintä, visualisointi ja sosiaaliset oikeudet  -seminaari on Tampereen yliopiston Sarjis-tutkimusryhmän Sanasta kuvaksi – ja Graphic Justice  -tutkimushankkeiden yhteinen loppuseminaari. Seminaarissa tarkastellaan selkoilmaisua, siihen liittyvää käytännön työtä ja niiden tutkimusta ja sitä, miten sosiaalihuollon viestinnän saavutettavuutta voi parantaa selkoilmaisun keinoin, erityisesti käyttämällä apuna visualisointia.

Sarjis tutkii sarjakuva-asiakirjoja, eli viranomaisteksteistä ja sopimuksista tehtyjä sarjakuvaversioita. Sanasta kuvaksi  -hankkeessa olemme tehneet sarjakuvaversiot valvotun vaihdon ja valvotun tapaamisen palveluiden säännöistä yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Graphic Justice  -hankkeessa on tuottaneet sarjakuvaversiot ikäihmisille suunnattujen kotihoidon palveluiden palvelukuvauksista yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa ja tutkineet sarjakuvamuotoisia työsopimuksia.

Seminaarin ohjelmassa on sekä tutkijoiden että alan toimijoiden puheenvuoroja. Tilaisuuden pääpuhuja on Rob Waller, joka toimii International Institute for Information Design  -instituutin puheenjohtajana ja Simplification Centre  -keskuksen koordinaattorina. Tilaisuudessa kuultavat puheenvuorot ovat suomeksi tai englanniksi, ja esitykset tulkataan.