Project 1: Graphic Justice

Graphic Justice – Oikeutta sarjakuvan keinoin (2020-2024)

Funded by the Academy of Finland

 

Project description

Our multidisciplinary research group examines how the comprehensibility of different types of legal documents – such as contracts or administrative documents – could be improved by using comic-style communication. Official documents can often be difficult for clients to understand, due overly complicated language, unfamiliar terms, etc. Misunderstandings can impede people from accessing their social rights. The Graphic Justice research project aims to tackle this problem by

  • intersemiotically translating verbal-only documents into comics,
  • examining if the comic-style documents can be legally binding and
  • examining if the multimodal presentation of information can make the document easier to understand and hence improve the usability and accessibility of these documents.

The project examines comic-style communication as a type of Easy Communication: a multimodally enriched Easy Language. The project is carried out in collaboration between researchers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Information Technology and Communication Sciences. The Principal Investigator of the project is Eliisa Pitkäsalo.

 

Hankkeen kuvaus

Tutkimusryhmämme tarkastelee monitieteisesti, miten erilaisten oikeudellisten asiakirjojen – esimerkiksi sopimusten tai hallinnollisten tekstien– ymmärrettävyyttä voisi parantaa hyödyntämällä sarjakuvan keinoja. Asiakkaiden on joskus vaikea ymmärtää virallisia asiakirjoja, koska kieli on monimutkaista vieraiden termien tai täsmällisyyden tavoittelun takia. Väärinymmärrysten vuoksi ihmiset eivät saa heille kuuluvia sosiaalisia oikeuksia. Hankkeemme Graphic Justice (Oikeutta sarjakuvan keinoin) tarttuu tähän ongelmaan

  • tuottamalla tekstimuotoisista asiakirjoista sarjakuvaversioita,
  • tarkastelemalla, voivatko nämä visuaaliset asiakirjat olla oikeudellisesti päteviä ja
  • tutkimalla, parantaako visuaalinen muoto asiakirjan ymmärrettävyyttä ja asiakkaan oikeuksiin pääsyä.

Tarkastelemme sarjakuvailmaisua selkoilmaisun tai multimodaalisen selkokielen muotona. Hanke toteutetaan SOC:n ja ITC:n tutkijoiden yhteistyönä. Hankkeen johtaja on Eliisa Pitkäsalo (ITC).

 

Tietosuojailmoitus_Graphic Justice