Project 2: Word to Image

Neljä sarjakuvaruutua: Mieshenkilö auton vieressä. Sama henkilö rakennuksen edessä. Toinen henkilö avaamassa ovea. Henkilöt keskustelemassa.

Word to image – Sanasta kuvaksi (2020-2023)

Funded by the Kone Foundation

Project description

The Word to Image research project examines the visualization of social welfare documents. The language of institutional texts can often be difficult to comprehend, especially for clients with limited language or reading skills or different types of cognitive challenges that affect reading. The research project examines if the comprehensibility – and, hence, accessibility – of social welfare documents could be improved by converting the documents into comics. Further, the project sheds light on what the creators of comic-style documents need to take into account  in order to produce documents that are legally binding also in a visual format. One example of a comic-style document the project is working on is an agreement for a supervised exchange, created in collaboration with the Finnish Federation of Mother and Child Homes and Shelters. The project is carried out in collaboration between researchers from the Faculty of Social Sciences and the Faculty of Information Technology and Communication Sciences. The Principal Investigator of the project is Laura Kalliomaa-Puha.

Hankkeen kuvaus

Tutkimusryhmämme tarkastelee Sanasta kuvaksi -hankkeessa sosiaalihuollon asiakirjojen visualisointia. Erilaisten viranomaistekstien kieli on usein vaikeaselkoista. Erityisen vaikeaa se on sellaisten asiakkaiden näkökulmasta, joiden kieli- tai lukutaito on puutteellista tai joilla on erilaisia kognitiivisia vaikeuksia ymmärtää lukemaansa. Hankkeessa tarkastelemme sitä, voiko sosiaalihuollon asiakirjojen ymmärrettävyyttä – ja siten myös saavutettavuutta – parantaa kääntämällä niitä sarjakuvan muotoon. Lisäksi selvitämme, mitä sarjakuvamuotoisen asiakirjan tekijöiden on otettava huomioon, jotta asiakirja olisi myös visuaalisessa muodossaan oikeudellisesti pätevä. Yhtenä tutkimuskohteena on valvotun vaihdon sopimus, jonka sarjakuvaversiota kehitämme yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Hanke  toteutetaan ITC:n ja SOC:n tutkijoiden yhteistyönä. Hankkeen johtaja on Laura Kalliomaa-Puha (SOC).

Tietosuojailmoitus_Sanasta kuvaksi