Final seminar

Simplification, visualization and social rights |
Selkoviestintä, visualisointi ja sosiaaliset oikeudet
18.1.2024, Paidia (Nokia Arena) & Zoom 

Seminar registration has ended. Arrival instructions and the Zoom link has been sent to all registered participants on Wed 17.1.2024.

Venue: Nokia Arena, Tampere University’s Paidia space, Kansikatu 3, Tampere 

 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Saapumisohjeet ja Zoom-linkki on lähetetty ilmoittautuneille ke 17.1.2024.

Paikka: Nokia Arena, Tampereen yliopiston Paidia-tila, Kansikatu 3, Tampere

 

Seminar programme | Seminaarin ohjelma

Get to know our speakers here | Tutustu seminaarin puhujiin

The schedule is in Eastern European Standard Time (GMT+2).

10.00–10.15 Johdanto | Introduction  

10.15–11.15 Rob Waller: Layered simplification: Closing the gap between all you need to say, and what the reader needs to know right now I Kerrostettu selkeys: Sisällön kerrostaminen huomioi sekä viestijän että lukijat tarpeet  

11.15–12.15 Camilla Andersen & Peter Alexander Corner: Current developments in visuals and law | Oikeuksien visualisoinnin uudet tuulet  

12.15–13.15 Lounastauko | Lunch break 

13.15–13.45 Petra Karinen, Tussitaikurit Oy: Piirrosvideo tekee monimutkaisesta ymmärrettävää| Simplifying content with animated videos 

13.45–14.15 Ulla Tiililä, Kotimaisten kielten keskus: Muutoksia lakipykäliin vai tekstin tuottamisen tapoihin? Kyselytutkimus ymmärrettävän virkakielen edellytyksistä | Change the law or change the way we produce texts? A survey on the prerequisites of administrative language  

14.15–14.45 Kahvitauko | Coffee break 

14.45–16.00 Sarjis-tutkimusryhmä: Havaintoja ja arvioita sarjakuvan käytöstä sosiaalihuollon asiakirjoissa | Sarjis research group: Evaluating the use of comics in social welfare documents  

16.00–16.30 Keskustelua | Discussion 

 

Seminar theme

The language of institutional texts can often be difficult to comprehend, especially for clients with limited language or reading skills or different types of cognitive challenges that affect reading. Such accessibility barriers are specifically problematic in the field of social welfare since social rights materialize in written form. 

Simplification, visualization and social rights is the joint final seminar of the Word to Image and Graphic Justice research projects conducted by the Sarjis research group, Tampere University, Finland. The seminar discusses both simplification research and practice. How can different simplification techniques, especially visualization, be used to improve the accessibility of social welfare communication?  

Seminaarin teema

Erilaisten viranomaistekstien kieli on usein vaikeaselkoista. Erityisen vaikeaa se on sellaisten asiakkaiden näkökulmasta, joiden kieli- tai lukutaito on puutteellista tai joilla on erilaisia kognitiivisia vaikeuksia ymmärtää lukemaansa. Kieleen liittyvät saavutettavuusesteet ovat erityisen vakavia sosiaalihuollon alalla, koska palvelujen saaminen edellyttää usein kirjallisia taitoja. 

Selkoviestintä, visualisointi ja sosiaaliset oikeudet  -seminaari on Tampereen yliopiston Sarjis-tutkimusryhmän Sanasta kuvaksi – ja Graphic Justice  -tutkimushankkeiden yhteinen loppuseminaari. Seminaarissa tarkastellaan selkoilmaisua, siihen liittyvää käytännön työtä ja niiden tutkimusta sekä sitä, miten sosiaalihuollon viestinnän saavutettavuutta voi parantaa selkoilmaisun keinoin, erityisesti käyttämällä apuna visualisointia. 

 

About Sarjis research group

Sarjis research group produces and examines comic-style versions of institutional documents. The Word to Image project has produced comic-style versions of agreements on supervised exchanges and supervised visitations, in collaboration with the Finnish Federation of Mother and Child Homes and Shelters. The Graphic Justice project has produced comics-style versions of home care service descriptions, aimed for elderly people, in collaboration with the Wellbeing services county of Pirkanmaa.  

Sarjis-tutkimusryhmä

Sarjis tutkii sarjakuva-asiakirjoja, eli viranomaisteksteistä ja sopimuksista tehtyjä sarjakuvaversioita. Sanasta kuvaksi  -hankkeessa olemme tehneet sarjakuvaversiot valvotun vaihdon ja valvotun tapaamisen palveluiden säännöistä yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa. Graphic Justice  -hankkeessa on tuottaneet sarjakuvaversiot ikäihmisille suunnattujen kotihoidon palveluiden palvelukuvauksista yhteistyössä Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa ja tutkineet sarjakuvamuotoisia työsopimuksia.