Uusi julkaisu teoksessa Comics and Migration: Representation and Other Practices

Uusi julkaisu: Anne Ketola, Eliisa Pitkäsalo ja Robert de Rooy (2023) Contracts via comics: Migrant workers and Thai fishing vessel employment contracts. Teoksessa: Ralf Kauranen, Olli Löytty, Aura Nikkilä, Anna Vuorinne (toim.) Comics and Migration: Representation and Other Practices. New York: Routledge.