Satahyvää-tutkimuspäivä 21.1.2020, Porin yliopistokeskus

Satahyvää-tutkimuspäivä kokoaa yhteen Satakunnassa tehtävää ja Satakuntaa käsittelevää sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyötä. Päätavoitteena on tehdä näkyväksi alueen tutkimusta ja tutkimuksen teon mahdollisuuksia sekä käytännön kehittämisen tuloksia. Tilaisuuden järjestää Tampereen yliopiston Porin yksikkö (yhteiskuntatieteet/SOC) yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Satasairaalan kanssa.