Työryhmien esittely

Satahyvää – Satakunnan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitutkimuksen päivä 21.1.2020: työryhmät

Yleistä työryhmistä:

  • Työryhmien kesto on noin 1h 20 min. Niihin on laskettu aikaa pienelle jaloittelutauolle ja iltapäivällä siirtymälle auditorioon.
  • Jokaiseen työryhmään on nimetty puheenjohtaja, joka toimii ryhmän vetäjänä.
  • Kuulijoille ei ole ennakkoilmoittautumista työryhmiin. Jokaisen työryhmän kohdalla tilatiedossa (tulossa) on kuitenkin ilmoitettu kyseiseen tilaan mahtuva osallistujamäärä.

Työryhmät I klo 10.50 – 12.05

Perhe, hoiva ja läheissuhteet I

Puheenjohtaja: Vilma Wiro, Tampereen yliopisto (vilma.wiro@tuni.fi)

Tila: Luokka 104

Esitykset:

10.50-11.05 Ensimmäinen syntymänjälkeinen tunti on toimintaa täynnä (Hannakaisa Niela-Vilen, Turun yliopisto & työryhmä)

11.05-11.20 Perhelähtöisten toimintatapojen edistäminen synnytysyksikössä (Heli Mäkelä, Satasairaala & työryhmä)

11.20-11.35 Hyvää tekeviä kohtaamisia robottikoiran kanssa: Tutkimus ylisukupolvisesta leikistä (Katriina Heljakka, Turun yliopisto & Pirita Ihamäki, Prizztech Oy)

11.35-11.40 TAUKO

11.40-11.55 Lasten kotihoito ja sen taloudellinen tukeminen: kunnallisten luottamushenkilöiden näkökulma (Katja Repo & työryhmä, Tampereen yliopisto)

11.55-12.10 Vanhemmat ja opettajat lasten tunteiden tunnistajina (Erna Törmälehto, Tampereen yliopisto)

Sosiaali- ja terveyspalvelut, työmenetelmät ja käytännöt I

Puheenjohtaja: Jouko Alinen, Satasairaala (jouko.alinen@satasairaala.fi)

Tila: August/103

Esitykset:

10.50-11.05 Alkoholin riskikäytön tunnistaminen ja puheeksi otto päivystyspoliklinikalla – potilaiden ja hoitohenkilökunnan näkökulma (Marita Koivunen, Turun yliopisto; Satasairaala & työryhmä)

11.05-11.20 Uusia lähestymistapoja elämäntapojen tutkimukseen – esimerkkinä nykymiesten lääkärikäynnit ja käymättömyydet (Taru Slutbäck, Turun yliopisto)

11.20-11.35 Ennakoiva hoitosuunnitelma syöpää sairastavan potilaan palliatiivisen hoidon jatkuvuuden turvaajana – kartoittava (scoping) kirjallisuuskatsaus (Anne Kuusisto, Turun yliopisto; Satsairaala & työryhmä)

11.35-11.40 TAUKO

11.40-11.55 Painehaavojen ehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen käytännön yhtenäistäminen vanhuspalveluyksiköissä (Sirpa Mäki-Turja-Rostedt, Turun yliopisto; Satasairaala & työryhmä)

11.55-12.05 Selvin päin Satakunnassa –hanke (Tellu Rosenqvist & Jenni Lahtinen, Satasairaala)

Asiantuntijuus, osaaminen ja motivaatio sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla

Puheenjohtaja: Antti Saloniemi, Tampereen yliopisto (antti.saloniemi@tuni.fi)

Tila: Luokka 107

Esitykset:

10.50-11.05 Sairaanhoitajalta edellytettävät tiedot ja taidot palliatiivisessa hoidossa – integroitu katsaus arviointimittareista (Elina Haavisto, Turun yliopisto; Satasairaala & työryhmä)

11.05-11.20 Teknologia ja muuttuva asiantuntijuus (Jenni Huhtasalo, Tampereen yliopisto)

11.20-11.35 Digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen sairaanhoitajille palliatiivisessa hoidossa olevien syöpäpotilaiden hoitoon (Johanna Kero, Turun yliopisto & työryhmä)

11.35-11.40 TAUKO

11.40-11.55 Kirurgisten sairaanhoitajien kokemuksia sisäisestä työmotivaatiosta (Elina Haavisto, Turun yliopisto; Satasairaala & työryhmä)

11.55-12.10 Pelillisyysintervention vaikutus sairaanhoitajien kokemaan työmotivaatioon (Elina Haavisto,  Turun yliopisto; Satasairaala & työryhmä)

Yhteistyö ja kumppanuus käytännöissä ja palveluissa

Puheenjohtaja: Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto (riikka.korkiamaki@tuni.fi)

Tila: Luokka 344

Esitykset:

10.50-11.05 Kotihoidon piiriin tulevan uuden asiakkaan lääkehoidon järkeistäminen kotihoidon ja apteekin yhteistyönä (Sanna Räntilä, Helsingin yliopisto)

11.05-11.20 Moniammatillinen yhteistyö ja sen edellyttämä osaaminen palliatiivisen hoidon yksiköissä – kirjallisuuskatsaus (Pauliina Kesonen, Turun yliopisto; SAMK & työryhmä)

11.20-11.35 Participatory Development of Interactive Technology for Elderly Care and Well-Being (Eveliina Kaukkila, Tellu Rosenqvist & Paullina Tuomi, Tampereen yliopisto)

11.35-11.40 TAUKO

11.40-11.50 Asiakkaan ääni kuuluviin – Kokemustoimijat yhteiskehittämässä kuntoutus- ja työllisyyspalveluita (Minna Viinamäki, SAMK)

11.50-12.00 Työikäisten monialaisen palvelun ja työhönvalmennuksen kehittäminen Satakunnassa (Tiia Nieminen, Sataduunia-hanke, Satasairaala)

12.00-12.10 Kumppanuuksilla asiakaslähtöisempään ikäihmisten koti- ja omaishoitoon (Mirje Halla, KumppanuusAkatemia-hanke, Turun yliopisto)

Vaikuttavuus ja innovaatiot

Puheenjohtaja: Mari Niemi, Satasairaala (mari.niemi@satasairaala.fi)

Tila: Auditorio 126

Esitykset:

10.50-11.05 Pori75-neuvolatoiminnan vaikuttavuus yksilö- ja väestötasolla (Anu Holm, SAMK & työryhmä)

11.05-11.20 Vaikuttavat painehaavojen ehkäisyn interventiot vanhuspalveluyksiköissä -systemaattinen katsaus (Sirpa Mäki-Turja-Rostedt, Turun yliopisto; Satasairaala & työryhmä)

11.20-11.30 INKA Satakunta kehittää uusia työllistymistä edistäviä palvelumalleja (Sari Hatanpää, Satakunnan ELY-keskus)

11.30-11.40 TAUKO

11.40-11.50 Millä elementeillä kustannusvaikuttavuutta sote-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluihin? (Minka Leino-Holm, Satakunto-hanke ESR, Pori)

11.50-12.00 Satakunnan liikkuvat päivystyspalvelut (Heikki Lampinen, Satasairaala & Katriina Lähteenmäki, Porin perusturva)

12.00-12.10 Sote-palveluiden innovaatioekosysteemin rakennuspalikoita Satakunnassa (Elina Patana, Tampereen yliopisto)

Työryhmät II klo 13.00 – 14.30

(huom. sisältäen siirtymän auditorioon, jossa ohjelma jatkuu klo 14.30)

Perhe, hoiva ja suhteet II

Puheenjohtaja: Erna Törmälehto, Tampereen yliopisto (erna.tormalehto@tuni.fi)

Tila: Luokka 104

Esitykset:

13.00-13.15 Erotyötä tekevien perheammattilaisten suhtautuminen vanhemmuuteen (Leena Autonen-Vaaraniemi, Tampereen yliopisto)

13.15-13.30 Perhehoidossa olleiden nuorten perhekäsitykset ja perhesuhteet monipaikkaisen asumisen kontekstissa (Marja-Terttu Haapanen, Tampereen yliopisto)

13.30-13.45 Kuuluuko kaveruus? Lasten ja nuorten vertaistuki kouluinstituution kontekstissa (Vilma Wiro, Tampereen yliopisto)

13.45-13.50 TAUKO

13.50-14.05 Eletty sosiaalinen tuki ja nuoret turvapaikanhakijat (Riikka Korkiamäki, Tampereen yliopisto)

14.05 – 14.20

Sosiaali- ja terveyspalvelut, työmenetelmät ja käytännöt II

Puheenjohtaja: Marita Koivunen, Satasairaala (marita.koivunen@satasairaala.fi)

Tila: August/103

Esitykset:

13.00-13.15 Puettavien UHF RFID antennien mahdollisuuksista kuntoutuksessa (Sari Merilampi, SAMK)

13.15-13.30 Indego exoskeleton kävelykuntoutuksessa (Taina Jyräkoski, SAMK)

13.30-13.45 Stressin, aktiivisuuden ja unen etäseuranta raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen (Hannakaisa Niela-Vilen, Turun yliopisto & työryhmä)

13.45-13.50 TAUKO

13.50-14.05 Ensihoitajien tekemät työdiagnoosit – vastaavuus lääkärien tekemiin diagnooseihin (Outi Koivulahti & Elina Haavisto, Turun yliopisto; Satasairaala)

Tutkimusprosessi, aineistot ja käytännöt (huom. kaikille avoin!)

Puheenjohtaja: Katja Repo, Tampereen yliopisto (katja.repo@tuni.fi)

Tila: Auditorio 126

Esitykset:

13.00-13.20 Auria Biopankki tehostaa tutkimusta ja parantaa hoitoa (Samu Kurki, FT, data-analytiikko, Auria Biopankki, VSSHP & Turun yliopisto)

13.20-13.30 Kliinisen tietoaltaan hyödyntäminen Satakunnassa (Juho Salli, SAMK & työryhmä)

13.30-13.45 Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet (Anne Kärki, SAMK)

13.45-13.50 TAUKO

13.50-14.10 Tietoarkiston palvelut tutkimusaineistojen hallinnassa ja avaamisessa (Hannele Keckman-Koivuniemi, tietopalvelupäällikkö, Tietoarkisto – Finnish Social Science Data Archive)

14.10-14.20 Aihio: Poikkitieteellisen tutkimushankkeen pilotointi Satakunnassa, tapausesimerkkinä liikkuvat päivystyspalvelut (Eveliina Kaukkila, Tampereen yliopisto & Jenni Huhtasalo, Turun yliopisto)

Keskiössä kansalainen, asiakas tai potilas

Puheenjohtaja: Elina Patana, Tampereen yliopisto (elina.patana@tuni.fi)

Tila: Luokka 107

Esitykset:

13.00-13.15 Arjen eletty teknologia vanhuudessa (Eveliina Kaukkila, Tampereen yliopisto)

13.15-13.30 Kun isä, poika ja Hiace ei enää riitä – tulevaisuuttaan tekevät nuoret koulutuspoliittisten uudistusten ja työelämän muutosten pyörteissä (Eriikka Oinonen, Tampereen yliopisto)

13.30-13.45 ”Asiakas taas palaa johonkin ja pyörii rattaissa koko ajan eikä etene.” (Suvi Krok, Jyväskylän yliopisto)

13.45-13.50 TAUKO

13.50-14.05 Kurkistus arkeen rinta- ja eturauhassyövän kanssa (Suvi Holmberg, Tampereen yliopisto)

14.05-14.15 Opin portailta työelämään Satakunnassa -hankkeen avulla työpaikoille uusia monikulttuurisia osaajia! (Anu Halonen, Diak)

14.15-14.25 Onko vanki kuntalainen? (Iida Koskinen, Tuetusti tulevaisuuteen –hanke, Porin Sininauha)

Lataa työryhmäjako pdf-tiedostona: Työryhmäjako_Satahyvää