Abstraktikutsu

Osana tutkimuskatselmusta järjestetään monitieteisiä työryhmiä, joissa on mahdollista esitellä omaa tutkimusta tai kehittämishanketta. Kutsumme koolle Satakunnassa toimivia sekä Satakuntaa ja satakuntalaista väestöä käsitteleviä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen tutkimus- ja kehittämistyön parissa työskenteleviä.

Tutkimuspäivän abstraktihaku avataan syyskuussa 2019 ja se päättyy 30.11.2019. Pyydämme esitelmäehdotukset erilliselle lomakkeelle. Pituus 200-250 sanaa. Valinnoista ja työryhmäjaosta tiedotamme marraskuun alussa.  Klikkaa tästä siirtyäksesi lomakkeelle!

Kiinnostuksen kohteina voivat olla esimerkiksi:

  • Sosiaali- ja terveyspolitiikka
  • Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmä, palvelujen käyttö sekä palvelukokemukset ja -tarpeet
  • Väestön fyysinen ja psyykkinen terveys ja hyvinvointi, mukaan lukien lääketieteellinen sekä kuntoutusta koskeva tutkimus
  • Sosiaali- ja terveysalan ammatillinen asiantuntijuus, työmenetelmät ja osaamisen kehittäminen
  • Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä digitalisaatio
  • Osallisuus, syrjäytyminen ja sosiaaliset suhteet
  • Eletty ja koettu hyvinvointi

Yllä mainitut teemat ovat esimerkkejä ja voit lähettää abstraktin, vaikka se ei suoraan koskisi mitään niistä. Myös väitöskirjatutkijat ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteitään esittelevät opiskelijat ovat tervetulleita työryhmiin. Työryhmien teemat rakennetaan esitelmien pohjalta ja otamme niistä mielellämme ehdotuksia sähköpostitse (ks. Yhteystiedot-välilehti) tai abstraktinpalautuslomakkeen kohtaan ”Muut kommentit”.