Ainedidaktinen tutkimusryhmä

Ainedidaktinen tutkimusryhmä tutkii eri oppialojen ja oppiaineiden opetusta ja oppimista sekä opettajan tiedon alueita perusopetuksesta yliopisto-opetukseen.

Tutkimusryhmään kuuluu Tampereen yliopiston tutkijoita eri oppiaineista ja tiedekunnista.

Ainedidaktinen tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän tavoitteena on edistää ainedidaktista tutkimusta.