Ainedidaktinen tutkimusryhmä

Ainedidaktinen tutkimusryhmä tutkii eri oppialojen ja oppiaineiden opetusta ja oppimista sekä opettajan tiedon alueita perusopetuksesta yliopisto-opetukseen.

Tutkimusryhmään kuuluu Tampereen yliopiston tutkijoita eri oppiaineista ja tiedekunnista.

Tutkimusryhmän kiinnostuksen kohteet suuntautuvat neljään tutkimuskenttään:

– L1, L2 and literature education
– STEAM (Science, technology, engineering, arts and mathematics)
– Art and physical education
– Subject didactics in higher education