YTM Arttu Salon väitöstutkimus isien alkoholinkäytön kulttuurisesta moraalikoodista ja sallituista alkoholin käytön tavoista tarkastetaan 19.3.2021 klo 12

Yhteiskuntatieteiden maisteri Arttu Salon sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja Naama ruttuun muualla, kotona kohtuudella: Isien alkoholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto ja isille sallitut alkoholinkäytön tavat tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 19.3.2021 klo 12. Vastaväittäjänä toimii professori Sanna Hautala Lapin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Hannele Forsberg Yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteyden kautta. https://tuni.zoom.us/j/69763768107

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1867-3