Tekeillä olevat väitöskirjat/Dissertation in progress

Haapala, Maija: Välittömässä vaarassa — kriittisrealistinen tutkimus nuorten kiireellisistä sijoituksista. [In Immediate Danger – A critical realistic research about young people’s emergency removals].

Hekkala, Marja: Kohti tunnustavaa sosiaaliturvaa: Aikuissosiaalityön toimijuuden rakentuminen Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa. [Towards recognition in social security: Developing professional agency in adult social work in the Finnish Experiment of Inclusive Social Security].

Ilmoniemi, Mikko: Asumispolut, tieto ja hallinta asumissosiaalisessa työssä. [Housing pathways, knowledge and governance in housing social work].

Karsimus, Tuija: Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut – paraneeko vaikuttavuus? [Usability of substance abuse client segmentation in service planning and its effects on client well-being and substance abuse]. Sosiaali- ja terveysministeriö 2021—2022.

Kontinen, Ilona: Kirkon keskusteluavun anonyymit vapaaehtoistoimijat – Identiteetti, motivaatio ja yhteisö. [The Anonymous Volunteers in the Telephone Counselling Service of the Evangelical Lutheran Church of Finland – Identity, motivation, and community].

Laine, Sanna: Lapsuudessa omien vanhempien taholta koettu henkinen kaltoinkohtelu ja myöhemmät kolmen sukupolven väliset suhteet. Alli Paasikiven säätiö 2020, 2021—2022.

Lehtonen, Annika: Kadun ja perheen rajapinnoilla – Etnografia katulasten sosiaalisista maailmoista Brasilian Recifessä ja Salvadorissa. [Merging street and family relations – Ethnographic study of the social worlds of children in street situations in Recife and Salvador, Brazil]. Tampereen yliopisto 2022—2025.

Nyman, Katrina: Evoluutiopsykologinen näkökulma lastensuojeluun. [An evolutionary psychological perspective on child welfare].

Ranta, Heikki: Julkinen koti markkinoilla — lastensuojelun sijaishuollon markkinoistuminen Suomessa. [Public home in the market – marketization of residential care for children in Finland]. Suomen Kulttuurirahasto 2021-2023.

Takala, Henna: Sosiaalisten ongelmien tulkintatyö, työskentelyn tavat ja työntekijöiden resilienssi aikuissosiaalityössä. [Social Problems Identification Work, Working Practices and Resilience of Workers in Social Work with Adults].

Tuominen, Tuula: Aikuissosiaalityön vaikuttavuutta ja asiakkaan toimijuutta paikantamassa asiakastyön vuorovaikutussuhteen kautta. [Locating the effectiveness of adult social work and the client’s agency through the interaction of client work].

Tuomisto, Noora: Toipumisorientaatio — mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen, asiakasvuorovaikutukseen ja asiakkaan toipumiseen liittyvänä periaatteena. [Recovery orientation – As a principle arranging of mental health services and as a practice supporting the personal recovery].

Virolainen, Vera: Naisvankien vapautumisen jälkeiset identiteetit, toimijuus ja väkivallan merkitykset. [Female prisoners’ post-release identities, agency and the meanings of violence]. Rikosseuraamuslaitos 2016—2018, Tampereen yliopiston tutkijakoulu 2018—2020 & INSOTE-tutkimushanke 2021—2022.

 

Back to English website.