Asiakassegmentointi ja päihteitä ongelmallisesti käyttävien palvelut - paraneeko vaikuttavuus? SEGMENT-hanke (2019-)

Päihdepalvelujen organisointia ja hoidon onnistumista haastaa asiakkaiden vaihtelevat palvelutarpeet. Asiakkaan palvelupolkujen rakentamista toteutetaan palvelusuunnitelmassa ja sillä on merkitystä hoidon tuloksellisuuden näkökulmasta. Projektissa tarkastellaan asiakassegmentointia eli asiakkaiden ryhmittelyä heidän yksilöllisten palvelutarpeidensa ja hoitoon vaikuttavien ominaisuuksiensa perusteella, asiakassegmentoinnin käytettävyyttä sekä näiden toimien vaikuttavuutta. Kiinnostuksen kohteena on päihdeongelmaisten asiakkaiden segmentoinnin ja sen perusteella tehdyn asiakkuuspolutuksen hyvinvointivaikutukset ja asiakkaiden kokemukset asiakassegmentoinnista. Tutkimuksessa tarkastellaan myös ammattilaisten näkemyksiä digitaalisen Suuntima-työkalun sopivuudesta päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden hoitopolkujen suunnitteluun. Tutkimusta toteutetaan monitieteisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön sekä tutkimus- ja verrokkikuntien kanssa.

Tutkimusta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus 605/2020) 2021-2023.