Päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla – saavatko päihteitä käyttävät nuoret tarvitsemaansa tukea? NUPPU-hanke (2023–)

NUPPU-hanke on yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava tutkimushanke, jossa tutkitaan päihteitä ongelmallisesti käyttävien nuorten kuntouttavia palveluita. Sosiaalityön tutkimus on keskeisessä asemassa, kun tarkastellaan päihdeongelmista kärsivien nuorten palvelupolkuja. Tällä alueella tehtävä tutkimus on edelleen vähäistä. Päihteiden käyttö ja ongelmallisen päihteiden käytön polarisaatio nuorten keskuudessa, laittomien päihteiden lisääntyvä saatavuus sekä kohdennettujen päihdepalveluiden puute ja heikko saatavuus vaativat erityistä huomiota. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia nuorten päihdeongelmiin liittyvän hoidon nykytilaa ja kehittämistarpeita sekä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavia riskitekijöitä. Tavoitteena on tunnistaa kehittämistarpeita ja luoda vaikuttavia palveluprosesseja päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla. Tutkimuksessa hyödynnetään monimenetelmällistä tutkimusotetta ja erilaisia tietolähteitä (aiempi aiheen empiirinen tutkimus, sähköiset kyselyt, haastattelut, rekisteriaineistot).

Tutkimusta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö (yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoitus 605/2020) 2023-2025.

Tietosuojailmoitus